Tìm kiếm tin tức

Thông báo Kết luận của đồng chí phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại cuộc họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
Ngày cập nhật 03/10/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 7142/UBND-NN, ngày 21/9/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng. Ngày 25/9/2018, tại văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, đồng chí Võ Văn Dự, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tham dự buổi họp có đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục Kiểm lâm, BQL RPH A Lưới, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La, lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới. 

 

Sau khi nghe các báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng thời gian qua, đặc biệt là nội dung liên quan đến việc khai thác rừng trái phép xảy ra tại các tiểu khu 297, 298 và 311 thuộc lâm phận quản lý của Ban QLRPH A Lưới và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Võ Văn Dự, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã kết luận:
Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cùng với quyết tâm cao của các đơn vị, nên đã đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt việc tổ chức thực hiện phương án phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách trên các tuyến, khu vực trọng điểm thuộc các tuyến sông Hữu Trạch, Tả Trạch và thượng nguồn sông Bồ, nên tình hình xâm hại rừng tại các tuyến, khu vực này đã được kiểm soát khá chặt chẽ.
 Tuy nhiên, tình trạng khai thác lâm sản, xâm hại rừng đã xảy ra và có nguy cơ xảy ra tại các tiểu khu rừng thuộc lâm phận Ban QLRPH A Lưới và Công ty TNHH NNMTV LN Nam Hòa chưa được ngăn chặn triệt để, nguyên nhân là do công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị còn một số hạn chế.
Để khắc phục tình trạng trên và nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên phạm vi toàn tỉnh nói chung và ở các tiểu khu rừng thuộc Ban QLRPH A Lưới nói riêng, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện ngay một số nội dung nhiệm vụ sau:
1. Tất cả các đơn vị chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm trong toàn tỉnh nghiên cứu đầy đủ và khẩn trương thực hiện nghiêm túc Công văn số 7142/UBND-NN ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng.
2. Đối với Ban QLRPH A Lưới: Đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu ở Đội bảo vệ rừng Mỏ Quạ; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; trong việc để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép tại các tiểu khu 297, 298 và 311 trong thời gian vừa qua và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thông báo rộng rãi trong toàn ngành. Xem xét điều động, tăng cường, bố trí lực lượng có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực nhạy cảm nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép. Các nhiệm vụ trên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/10/2018.
Xây dựng Kế hoạch tuần tra công khai hàng tháng báo cáo UBND huyện,  Chi cục Kiểm lâm theo dõi hỗ trợ và gửi cho UBND các xã liên quan; các cơ quan Công an, BCHQS huyện, các Đồn Biên phòng, Hạt Kiểm lâm sở tại, Hạt Kiểm lâm KBT Sao La để đề xuất yêu cầu phối hợp. Tổ chức lực lượng tuần tra định kỳ theo kế hoạch tối thiểu 01 tuần/01 đợt (đi và về trong ngày); tối thiểu 02 tuần/01 đợt (khi tuần tra phải ở lại qua đêm trong rừng); việc tuần tra phải sử dụng máy tính bảng để ghi nhận đầy đủ vị trí, thời gian tuần tra và hình ảnh trong quá trình tuần tra. Nắm chắc tình hình rừng được giao quản lý để chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy quét tại rừng đảm bảo yêu cầu bí mật, bất ngờ, áp dụng mọi biện pháp để kịp thời bắt giữ các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tổ chức điều tra làm rõ các phương thức hoạt động, tuyến đường xâm nhập, hình thức vận chuyển… của các đối tượng vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị chủ rừng khi có yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ trên các khu vực và các tuyến đường 71, 74 và quốc lộ 49; Có kế hoạch phối hợp cùng với chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý, răn đe giáo dục đối với các đối tượng thường có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp cư trú trên địa bàn.
4. Đội Kiểm lâm cơ động-PCCCR số 1 chủ động nắm bắt tình hình tổ chức ngay các đợt truy quét, cũng như phối hợp, hỗ trợ các đơn vị chủ rừng kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ vi phạm trên địa bàn được giao. Trước mắt, trong tháng 10/2018, chủ động nắm tình hình để tổ chức ít nhất 2 đợt truy quét trên địa bàn huyện A Lưới.
5. Khu bảo tồn Sao La căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung phương án quản lý bảo vệ rừng đã được phê duyệt, kiên quyết không để các tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn được giao quản lý; Hỗ trợ cho Ban QLRPH A Lưới sử dụng thành thạo phần mềm SMART để theo dõi diễn biến rừng trong hoạt động tuần tra, truy quét.
6. Phòng Thanh tra-Pháp chế, Phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm rà soát, nghiên cứu để tiếp tục mở rộng thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách của các đơn vị chủ rừng Công ty TNHH NNMTV LN Nam Hòa và Ban QLRPH Sông Hương để tăng cường bảo vệ rừng trên các khu vực thuộc địa bàn huyện A Lưới, lưu vực Hữu Trạch sông Hương, các tuyến đường 71, 74 và tuyến quốc lộ 49; tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách về nghiệp vụ thực thi pháp luật, sử dụng máy tính bảng và các ứng dụng công nghệ khác đảm bảo yêu cầu cơ bản để áp dụng khi tác nghiệp tại hiện trường. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 10/2018.
7. Về thủ tục thanh toán kinh phí tuần tra truy quét: Ngoài các quy định về hồ sơ chứng từ theo quy định của pháp luật, tất cả các chủ rừng thông qua sử dụng máy tính bảng, phải cung cấp đầy đủ hình ảnh hoạt động tuần tra, truy quét có hiển thị vị trí tọa độ và thời gian tác nghiệp mới đủ cơ sở để thanh toán, quyết toán. 
8. Đề nghị UBND huyện A Lưới có văn bản chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng trên địa bàn tích cực bảo vệ rừng; phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng trong các hoạt động tuần tra, truy quét các đối tượng phá rừng.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 89