Tìm kiếm tin tức

Thừa Thiên Huế triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 2 năm 2018
Ngày cập nhật 04/10/2018

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY của Bộ nông nghiệp và PTNT ngày 17/02/2016 phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020, Công văn số 585/SNNPTNT-CCCNTY ngày 27/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ vắc xin, hóa chất khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM đợt II năm 2018 như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng:

- Tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn tỉnh ở vùng dịch, vùng khống chế và vùng đệm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

  - Số gia súc được tiêm trong mỗi đợt khoảng 50.000 con trâu bò.

  2. Thời gian tiêm phòng:

- Tiêm phòng từ 5/10/2018 đến 15/11/2018.

- Tiêm bổ sung cho gia súc mới chưa được tiêm phòng trong đợt chính theo qui trình: Tiêm 2 lần cách nhau 28 ngày sau đó tiêm nhắc lại mũi thứ 3 sau 6 tháng.

3. Đối tượng tiêm phòng:                         

- Trâu, bò.

4. Loại vắc xin sử dụng:

- Týp O, OA tiêm phòng cho trâu, bò.

- Vắc xin tiêm phòng theo Công văn số 262/TY-DT ngày 22/02/2016 của Cục Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.

5. Chỉ tiêu tiêm phòng:

  Căn cứ vào số liệu thống kê đàn trâu bò của các huyện, thị xã, thành phố Huế, Chi cục giao chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể (kèm theo phụ lục).

 

  6. Tập huấn cho người thực hiện tiêm phòng:

- Tổ chức hội nghị phòng chống dịch LMLM gia súc cấp tỉnh, huyện, xã.

- Tổ chức tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng, cách sử dụng, bảo quản vắc xin đối với người tham gia tiêm phòng nhưng chưa qua tập huấn.

7. Phân phối, vận chuyển vắc xin:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y chịu trách nhiệm tiếp nhận vắc xin từ Trung ương và phân phối, vận chuyển vắc xin về các Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thị xã.

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thị xã chịu trách nhiệm bảo quản, phân phối vắc xin về tại các xã, phường, thị trấn.

8. Tổ chức triển khai thực hiện:

Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai công tác tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc đợt II năm 2018 trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020; Công văn số 585/SNNPTNT-CCCNTY ngày 27/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ vắc xin, hóa chất khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia; tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ tiêm phòng thường xuyên về Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 93