Tìm kiếm tin tức

Thông báo tình hình sinh vật gây hai cây trồng từ ngày 24/10 đến 30/10/2018
Ngày cập nhật 31/10/2018

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG ĐỊNH KỲ 7 NGÀY

 (Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 30/10/2018)

 

I. Tình hình thời tiết và sinh trưởng của cây trồng

1. Thời tiết

          - Nhiệt độ TB: 26,10C;   Cao nhất: 32,00C; Thấp nhất: 19,80C   

          - Độ ẩm:   TB: 85,3%;   Thấp nhất: 44%    

          - Ngày mưa: 02 ngày.  Lượng mưa: 0,9 mm.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Kế hoạch (ha)

Đã gieo trồng (ha)

(Số liệu theo thống kê)

Giai đoạn sinh trưởng

Lúa rẫy, cạn

649

649

Thu hoạch 490 ha, giai đoạn trổ-chín 159 ha (A Lưới).

Cây sắn

6.456,4

5.959

Thu hoạch:    3.186,6 ha

Phát triển củ: 2.772,4 ha

Cây ăn quả

3.367

3213,6

Phát triển thân cành

Rau các loại

1.831

1.474,5

Thu hoạch:           758 ha

Phát triển thân lá: 716,5 ha

Cây ném

165,85

129

Phát triển thân lá: 129 ha

Cây hồ tiêu

275,4

275,4

Kinh doanh: 243,5 ha

KTCB:              31,9 ha

Cây cao su

8.955,0

8641,6

Kinh doanh:          6.392,6 ha

Kiến thiết cơ bản: 2.249,0 ha

Diện tích đã cày lật đất 775 ha (Hương Thủy 700 ha; Hương Trà 25 ha; Phú Lộc 50 ha).

II. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

1. Trên lúa rẫy, lúa chét, cỏ dại:

* Lúa rẫy: Các đối tượng sinh vật tiếp tục phát triển gây hại mật độ, tỷ lệ bệnh thấp.

* Lúa chét, cỏ dại:

Sâu cuốn lá nhỏ mật độ 3-10 con/m2, sâu giai đoạn nhộng-trưởng thành; rầy các loại mật độ 50-100 con/m2, rầy giai đoạn tuổi trưởng thành; bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn tỷ lệ bệnh 5-10%, nơi cao 20-30%; ốc bươu vàng phát sinh phát triển trên diện rộng, mật độ 3-5 con/m2, nơi cao 10-15 con/m2, ốc phát dục nhiều tuổi (trứng, ốc non và trưởng thành).

2. Cây cao su:

 - Bệnh xì mủ: Diện tích nhiễm 473 ha (giảm 20 ha so với tuần trước, tăng 23 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10% (Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc).

- Bệnh rụng lá Corynespora: Diện tích nhiễm 240 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 240 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ hại 10-20% (Phong Điền).

- Bệnh đốm lá: Diện tích nhiễm 140 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 20 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ hại 10-25% (Phú Lộc).

- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh loét sọc miệng cạo, phấn trắng, héo đen đầu lá,… gây hại cục bộ, tỷ lệ bệnh thấp.

3. Cây bưởi Thanh T:

- Bệnh chảy gôm: Diện tích nhiễm bệnh 138 ha (giảm 7 ha so với tuần trước, giảm 167 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10%, nơi cao 20-30% (Thủy Bằng - Hương Thủy; Hương Vân-Hương Trà; Thủy Biều - Huế; Phong Thu-Phong Điền).

- Các đối tượng gây hại khác như: nhện đỏ, sâu đục thân, đục cành, sâu vẽ bùa, bệnh muội đen, bệnh vàng lá greening,... gây hại mật độ và tỷ lệ hại thấp.

4. Cây rau:

- Sâu ăn lá hành (sâu xanh, sâu khoang): Diện tích nhiễm 15 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 10 ha so với cùng kỳ năm trước), mật độ 10-20 con/m2, nơi cao 30 con/m2 (Hương Trà).

- Dòi đục cọng hành: Diện tích nhiễm 20 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 5 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ hại 5-10% (Hương Trà).

Các đối tượng sinh vật khác như bệnh khô đầu lá, sâu tơ... gây hại rải rác mật độ, tỷ lệ thấp.

5. Cây hồ tiêu:

- Bệnh chết nhanh: Diện tích nhiễm 27,2 ha (tăng 3 ha so với tuần trước, tăng 3,7 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 10-15%.

- Bệnh thán thư: Diện tích nhiễm 49 ha (tăng 2 ha so với tuần trước, tăng 26 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 10-15%, bệnh cấp 1-3.

- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh chết chậm, bệnh đốm đen, bệnh đốm rong, tuyến trùng, rệp sáp,… gây hại cục bộ mật độ và tỷ lệ hại thấp.

6. Cây trồng khác:Các đối tượng sinh vật gây hại mật độ và tỷ lệ thấp, tiếp tục theo dõi quản lý và dự tính dự báo thời gian tới.

III. Dự kiến sinh vật gây hại trong thời gian tới        

1. Trên lúa rẫy, lúa chét, cỏ dại

          - Các đối tượng sinh vật tiếp tục phát triển gây hại trên lúa rẫy đang trổ chín tại A Lưới.

- Các đối tượng sinh vật gây hại như sâu cuốn lá, rầy các loại, chuột, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, ... tiếp tục tồn tại trên đồng ruộng.

2. Cây trồng khác         

- Bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo,...tiếp tục gây hại trên cây cao su.

- Bệnh chảy gôm, bệnh muội đen, sâu vẽ bùa, sâu đục thân, đục cành, rệp,... gây hại trên cây ăn quả có múi.

- Bệnh thán thư, đốm đen, chết nhanh, chết chậm,… tiếp tục gây hại trên cây hồ tiêu.

- Bệnh khô đầu lá, sâu ăn lá, … gây hại trên cây rau.

- Bệnh chảy nhựa, bọ phấn, nhện đỏ,… gây hại trên cây sắn.

IV. Đề nghị

1.Cây lúa

- Đôn đốc chỉ đạo các địa phương cày lật đất để tiêu hủy lúa chét, cỏ dại nhằm hạn chế nguồn sinh vật gây hại tồn tại trên đồng ruộng

- Tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo, thu thập số liệu phát dục của các đối tượng sinh vật gây hại để dự kiến tình hình sinh vật gây hại và hướng dẫn biện pháp quản lý, phòng trừ vụ Đông Xuân 2018-2019.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát kế hoạch, diện tích sản xuất, vật tư nông nghiệp để chuẩn bị sản xuất và dự phòng.

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch diện tích lúa rẫy đã chín nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn, sạt lỡ đất, đồng thời theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại trên diện tích đang trổ chín (A Lưới) để có biện pháp quản lý.... ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.

2. Cây cao su: Chỉ đạo chăm sóc và duy trì, ổn định diện tích cây cao su đã trồng. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý, phòng trừ trên diện hẹp hạn chế bệnh lây lan.

3. Cây ăn quả: Khơi thông hệ thống thoát nước, tránh ngập úng cục bộ khi có mưa lớn xảy ra; vệ sinh vườn, cắt tỉa các cành vượt, cành sâu bệnh, quét vôi vào gốc, thân cây; chăm sóc bón phân sau thu hoạch, tăng cường bón phân chuồng hoai mục, ... để hạn chế nguồn bệnh phát sinh gây hại. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý và dự tính dự báo chủ động phòng trừ kịp thời.

4. Cây trồng khác (rau, sắn, ngô, tiêu, cây lâm nghiệp,…)Chỉ đạo thu hoạch rau, sắn, ... để hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Tiếp tục điều tra, theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý phòng trừ kịp thời, trên diện hẹp.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.560.128
Truy câp hiện tại 44