Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Ngày cập nhật 13/09/2021
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều động, bổ nhiệm các Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Theo đó ông Hoàng Thế Diễn, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Phong Điền và ông Đinh Công Bình, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà. Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 06/9/2021 cho đến ngày 05/9/2026.
 
Một số hình ảnh tại buổi Lễ công bố
 

 
Ông Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT
thừa ủy quyền lãnh đạo Sở trao Quyết định cho ông Hoàng Thế Diễn
 
 
 
Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Thế Diễn
 
 
 
Ông Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT
thừa ủy quyền lãnh đạo Sở trao Quyết định cho ông Đinh Công Bình
 
 

 
Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ cho ông Đinh Công Bình
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.568