Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Ngày cập nhật 25/11/2021

Trong bối cảnh khó khăn chung toàn cầu hiện nay, cả đất nước đang gồng mình gánh chịu đại dịch với những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Trong đó, đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân khi lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố. Cùng với cả nước, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đang phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh phải trì trệ do những bất lợi trong tiêu thụ, vận chuyển... Dịch bệnh Covid-19 đã làm gián đoạn các kênh tiêu thụ sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp, nhiều đơn vị phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm  ngừng hoạt động. Nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, UBND đã ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 20/9/2021 về Hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

1. Mục đích của Kế hoạch:

- Hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm đảm bảo nguồn cung và phân phối kịp thời cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT): postmart.vn - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và voso.vn - Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Góp phần đảm bảo vận chuyển, lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi thực hiện giãn cách xã hội.

2. Yêu cầu

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và với các doanh nghiệp bưu chính lớn trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính lớn thực hiện vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo hàng hóa thiết yếu và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch trên mọi phương tiện truyền thông báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch: Xem tập tin đính kèm.

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
http://chicucqlcltthue.vn

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.325.009
Truy câp hiện tại 1.586