Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn khắc phục hậu quả thiên tai mưa lớn, lũ lụt tháng 11/2023
Ngày cập nhật 18/11/2023

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số 322/PCTT ngày 18/11/2023 gửi đến các sở, ban, ngành, doàn thể, địa phương trên dịa bàn tỉnh về việc hướng dẫn khắc phục hậu quả thiên tai mưa lớn, lũ lụt tháng 11/2023.

            Từ ngày 13-16/11/2023, trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt gây thiệt hại về tài sản của nhân dân. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện một số nội dung như sau:
            1. Khẩn trương rà soát và tiến hành hỗ trợ cho các đối tượng được áp dụng chính sách trợ giúp đột xuất xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hàng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

            Quyết định số 373/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về mức hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ có tính chất lâu dài cho cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh.

           2. Việc hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bênh; thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

            3. Rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra, công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo các nội dung quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời tổng hợp số liệu thiệt hại theo biểu mẫu 01/TKTH của Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT.

            4. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 21/11/2023, theo địa chỉ: số 02B, đường Trần Cao Vân, thành phố Huế. Bản mềm gửi qua địa chỉ email: chonglutbaotth@gmail.com, điện thoại 0234.3822519./.

 

Tập tin đính kèm:
Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 40