Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thừa Thiên Huế: Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày cập nhật 03/07/2024
Ảnh minh họa

     Theo thông tin từ Cục Thú y, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 410 xã thuộc 40 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 17.400 con (tăng 53,74% so với cùng kỳ năm 2023); bệnh Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra tại 44 xã của 13 tỉnh, thành phố; 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện động vật nghi mắc bệnh Dại; trên 60 xã của 09 tỉnh có dịch Viêm da nổi cục (VDNC); 07 tỉnh đã xảy ra Cúm gia cầm (CGC) A/H5N1, buộc tiêu hủy trên 12.000 con gia cầm, đặc biệt đã có 01 người chết vì nhiễm vi rút CGC A/H5N1 và 01 người nhiễm vi rút CGC A/H9N2 (Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024)

     Ngày 02/7/2024, UBND Tỉnh ban hành công điện số 05/CĐ-UBND Về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu một số nội dung như sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh (trong đó có Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 24/7/2020, Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, giai đoạn 2022-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh), tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch (nếu có), tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

b) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, chính quyền địa phương tổ chức triển khai việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng trong thời gian sớm nhất có thể, đặc biệt là các bệnh CGC, Dại, DTLCP, LMLM, VDNC, Tai xanh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh; phối hợp các ngành liên quan ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

c) Rà soát, điều chỉnh, bố trí kinh phí để triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế (Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030).

d) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

đ) Chỉ đạo chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực cho nhân viên thú y cấp xã để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

e) Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

g) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tập trung chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh động vật; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

b) Chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

c) Phối hợp với Sở Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người.

3. Sở Tài chính

Rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 được ban hành theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, giai đoạn 2022-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

4. Sở Công Thương

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan (lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông) chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

5. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, thú y.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương, các Sở, ngành có liên quan ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên tuyến biên giới; tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật và tác hại khi buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

9. Các Sở, ban, ngành có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh động vật.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.089