Tìm kiếm tin tức

Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị giao ban Khối Lâm nghiệp - Quý II/2019
Ngày cập nhật 12/07/2019

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, đồng chí Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì hội nghị giao ban Quý II - Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 - Khối Lâm nghiệp.

 

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Chi cục, lãnh đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các Công ty Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp, Vườn quốc gia Bạch Mã, phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Văn phòng Sở.
Đồng chí Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thuộc Khối Lâm nghiệp tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong Qúy III/2019 như sau:
1. Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Các đơn vị nghiêm túc thực hiện Công điện số 776/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách về PCCCR.
Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm khẩn trương tham mưu cho UBND các thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm trong qua trình tổ chức cứu chữa các vụ cháy lớn xảy ra vào cuối tháng 6/2019. Tiến hành kiểm đếm hiện trường, báo cáo thiệt hại và phương án trồng mới, phục hồi các diện tích rừng bị cháy, kế hoạch hỗ trợ người dân bị thiệt hại về cháy rừng vừa qua.
Các đơn vị chủ rừng và Kiểm lâm khẩn trương rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy, thông tin liên lạc để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ - 5 sẵn sàng”; chú trọng thực hiện các phương án huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, phân công nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường và thực hiện phương án thống nhất chỉ huy.
Chi cục Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tăng dày hoạt động kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng đến các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. 
Về lâu dài, Chi cục Kiểm lâm cần tham mưu UBND tỉnh ban hành Chiến lược quản lý cháy rừng từ 2020 đến 2035.
2. Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng triển khai mạnh mẽ, đồng bộ phương án quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, bám sát Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức thực hiện.
3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ rừng FSC, Chi cục Kiểm lâm phối hợp Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh làm việc với các địa phương để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thủ tục tham gia, hỗ trợ kỹ thuật cho các Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ đủ điều kiện tham gia chứng chỉ rừng FSC và đăng ký tham gia sớm để kịp kế hoạch năm 2020.
4. Về thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm cấp huyện kế thừa Phương án xử lý lấn, chiếm, chặt phá rừng trên địa bàn huyện Nam Đông để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành phương án và xử lý các vụ lấn chiếm.
Các đơn vị chủ rừng nghiên cứu Điều 20, 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và chủ động phối hợp với các Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương để tiến hành xử lý các diện tích đã lấn chiếm trái phép. 
Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc để xử lý dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất rừng, đồng thời Hạt Kiểm lâm tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 65 huyện Phú Lộc xử lý dứt điểm vụ việc lấn chiếm đất rừng Công ty trên địa bàn xã Lộc Hòa đối với hộ dân Lê Văn Lồng. 
5. Liên quan đến khai thác công trình thủy điện Alin B1, giao Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về vướng mắc tại dự án này và đề xuất hướng giải quyết.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1134/SNNPTNT-CCKL ngày 5/7/2019 về việc hướng dẫn các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam lộ - La Sơn, các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Sở để làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, với chủ đầu tư, thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán gửi Sở trình UBND tỉnh.
7. Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ khẩn trương lập phương án khai thác 192,0 ha rừng trồng liên doanh giữa Công ty Cổ phần 1-5 với đơn vị, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định và thực hiện các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sau khai thác diện tích rừng trồng hợp đồng giữa Công ty Cổ phần 1-5 và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ theo công văn số 143/SNNPTNT-CCKL ngày 5/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.    
8. Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo Quy chế phối hợp đã được ký kết, để xử lý các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, tăng cường chia sẻ thông tin để sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ bảo vệ và phát triển rừng, phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
Nội dung Thông báo kết luận này đã được đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở xem lại và thông qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị thuộc Khối Lâm nghiệp biết, triển khai thực hiện./.
 
B. Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.721
Truy câp hiện tại 70