Tìm kiếm tin tức

Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị giao ban Khối Lâm nghiệp - Quý III/2018
Ngày cập nhật 16/10/2018

.Ngày 05 tháng 10 năm 2018, đồng chí Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối Lâm nghiệp Quý III, năm 2018.

 

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch -Tài chính Sở; các Ban quản lý rừng phòng hộ; Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu Bảo tồn Sao La; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp; các Công ty TNHH NN 1 TV Lâm nghiệp; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR trực thuộc Chi cục.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở chủ trì, đặt vấn đề cần tập trung vào công tác quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là rừng tự nhiên để các đơn vị trao đổi, thảo luận. Hội nghị ghi nhận 23 ý kiến phát biểu, các vấn đề đã được giải thích, làm rõ sau phần thảo luận, đồng chí Võ Văn Dự yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ cuối năm 2018 như sau:
1. Các đơn vị thuộc Khối tập trung thực hiện Kế hoạch số 1789/KH-SNNPTNT cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình số 27/CTr-TU ngày 23/8/2017 của tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát nhiệm vụ năm 2018, chuẩn bị nội dung sơ kết, đánh giá định kỳ trước 25/11 qua Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo Sở.
2. Thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 1485/TB-SNNPTNT ngày 28/9/2018 của đồng chí phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng theo ý kiến chỉ đạo số 7142/UBND-NN, ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh.
3. Các đơn vị chủ rừng bám sát Thông tư 24/2009/TT-BNNPTNT để thực hiện chuyển đổi rừng. Vấn đề khoán  quản lý bảo vệ rừng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016.
4. Nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, các đơn vị cần  hợp tác tích cực với các tổ chức, cá nhân tham gia vì mục tiêu quản lý và bảo vệ rừng. Các chủ rừng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng dày tần suất, sử dụng máy tính bảng để ghi nhận thông tin hiện trường, nội dung các hoạt động. Chi cục Kiểm lâm cần tập huấn nghiệp vụ xác minh để xác minh hiện trường, phục vụ điều tra, xử lý trách nhiệm. Thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các kế hoạch tuần tra truy quét tại rừng, báo cáo kết quả và các đề xuất kiến nghị về Sở.
5. Vấn đề thực hiện Chỉ thị 65/CT-UBND theo nội dung phiên họp sáng ngày 5/10/2018, phòng Thanh tra, pháp chế Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở trình UBND tỉnh phương án xử lý chung trong toàn tỉnh.
6. Liên quan đến công tác giống cây trồng lâm nghiệp, các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, phát huy trách nhiệm trong quản lý giống cây trồng lâm nghiệp được quy định tại thông tư 45/TT/2014/TT-BNN ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, kịp thời phát hiện, lập biên bản và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân kinh doanh trái quy định của pháp luật.
7. Về công tác Bảo tồn thiên nhiên: Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN đẩy mạnh công tác truyền thông, tổng hợp góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn tại khu vực Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt.
8. Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, trên cơ sở Quyết định 178/2001/QĐ -TTg ngày 12/11/2001 và Thông tư số 80/2003/TTLT- BNN - BTC ngày 03/9/2003 khẩn trương tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh văn bản thay thế Quyết định 1430/2006/QĐ-UBND ngày 5/6/2006 quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu tận dụng gỗ rừng trồng, nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Lập bản đồ quy hoạch vùng trồng rừng thay thế, triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017.
9. Vấn đề sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý rừng: Khẩn trương hoàn thiện Phương án sắp xếp các Ban quản lý rừng phòng hộ trình UBND tỉnh phê duyệt.
10. Công ty TNHHNN 1TV LN Nam Hòa tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn ngay tình trạng phá rừng trái phép tại các lâm phận đã được giao quản lý bảo vệ, nhất là địa bàn huyện Phú Lộc. Trường hợp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo UBND tỉnh và Sở có hướng giải quyết kịp thời.
11. Ngoài các nội dung trên, các đơn vị cần quan tâm công tác phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, lực lượng Bảo vệ rừng chuyên trách, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ rừng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Thực hiện tốt các chương trình, dự án: REDD+, SP-RCC, Trường Sơn Xanh, trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC.
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.662.535
Truy câp hiện tại 46