Tìm kiếm tin tức
Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới
Ngày cập nhật 29/06/2020

      (Theo thuathienhue.gov.vn) Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu đã gây ra mưa, lũ cực đoan, bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Trước tình hình trên, thực hiện nội dung Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020; ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5343 /UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã có đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, ATNĐ bảo đảm an toàn đập, hồ chứa, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa  nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

 

Đồng thời, rà soát, đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi; điều chỉnh phân cấp quản lý, khai thác cho phù hợp với quy định và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân; tuyệt đối không giao cho tổ chức, cá nhân không có đủ năng lực quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. 

 

Chỉ đạo tổ chức thực thi nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, trong đó tập trung các nội dung sau: Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các ẩn họa, hư hỏng, sự cố ngay từ giờ đầu, giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra. Đối với cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn điện, trong đó có một nguồn bằng máy phát điện dự phòng; thường xuyên kiểm tra, vận hành thử cửa van và các thiết bị cơ khí. Tổ chức kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: Kiểm định định kỳ 5 năm để phát hiện ẩn họa, khuyết tật công trình; đánh giá mức độ an toàn đập, hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thủy văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật. Kiểm định đột xuất các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, làm cơ sở đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn.


Tiến hành rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và bố trí các điều kiện cần thiết để thực hiện phương án nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống mưa, lũ (trong cả mùa lũ và mùa kiệt) bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du đập. Rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ của vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; xử lý vi phạm và chỉ đạo khắc phục hiện tượng lấn chiếm, làm co hẹp không gian thoát lũ hạ du đập.

 

Căn cứ bản tin dự báo khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, các thông tin liên quan để dự báo, vận hành hồ chứa theo diễn biến thực tế đáp ứng yêu cầu sử dụng nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập. Tổ chức kiểm tra các hồ chứa nước đang thi công (gồm hồ xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp), chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành tiến độ an toàn vượt lũ, chống lũ; lập và trình phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công.


Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn cao gửi về UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2020. Chủ động bố trí ngân sách để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước hàng năm và kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước. Tổ chức thông tin tuyên truyền, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước để tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ năng chủ động ứng phó với tình huống mưa, lũ bất thường.

 

Trong mùa mưa, lũ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn đập, hồ chứa nước về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, điện thoại trực ban 24/24: 0234.3822.519-3849.123, fax: 0234.3824.480, email: chonglutbaotth@gmail.com); thời gian, chế độ báo cáo: 08 giờ thứ 5 hàng tuần trong điều kiện bình thường; 08 giờ 00 hàng ngày trong các đợt mưa, lũ và đột xuất khi xảy ra sự cố.

 

Cũng tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập và chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn cho đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp thuộc phạm vi quản lý; phương án bố trí kinh phí cho hoạt động của Hội đồng hàng năm.

www.thuathienhue.gov.vn

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.857
Truy câp hiện tại 1.105