Tìm kiếm tin tức

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Ngày cập nhật 18/07/2018

      Thực hiện Công văn số 4530/UBND-NN ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có file dự thảo đính kèm)

 

       Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế (có photo dự thảo kèm theo), Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý bằng văn bản về dự thảo kế hoạch nêu trên.

       Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Chi cục Thuỷ lợi theo địa chỉ số 02B Trần Cao Vân, thành phố Huế, số điện thoại 3822519, fax 3824480 trước ngày 28/7/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

        Rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.199
Truy câp hiện tại 190