Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 18/8/2020)
Ngày cập nhật 20/08/2020

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 18/8/2020)

 

I. Tình hình thời tiết và sinh trưởng của cây trồng

1. Thời tiết  

          - Nhiệt độ: Cao nhất: 350C; Thấp nhất: 220C.

          - Độ ẩm: TB:  86%; Thấp nhất: 55%.

          - Ngày mưa: 06 ngày.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng               

Cây trồng

Kế hoạch (ha)

Đã gieo trồng (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Cây lúa

- Vụ Hè Thu 2020

 

25.647,43

 

- Đã gieo cấy: 25.198,23 ha (Hè Thu sớm: 157,9 ha)

- Thu hoạch 10.645,9 ha (Hè Thu sớm 157,9 ha, Hè Thu chính vụ 10.488 ha). Diện tích trổ - chín: 14.552,33 ha.

Cây sắn

- Đông Xuân

- Hè Thu

 

5.665,6

670

 

- 5.215 ha

- 567,2 (A Lưới)

 

- Phát triển củ: 5.215 ha

- Phát triển thân lá, củ: 567,2 ha

Cây lạc Hè Thu

357,8

357,8

- Phát triển quả: 205,8 ha

- Thu hoạch: 152 ha

Cây ngô Hè Thu

603,5

603,5

- Phát triển quả: 526,5 ha

- Thu hoạch: 77 ha

Cây rau các loại

1.342,1

1.342,1

- Phát triển thân lá - thu hoạch

Đậu các loại Hè Thu

1.448,7

1.448,7

- Phát triển quả

Khoai lang

648

648

Phát triển thân lá - củ

Cây hành

90

90

Phát triển lá - thu hoạch

Cây ăn quả

3.367

3.213,6

Phát triển quả, phát triển thân, cành, lá

Cây hồ tiêu

275,4

275,4

Kinh doanh: 243,5 ha

KTCB: 31,9 ha

Cây cao su

8.955,0

8.955

Kinh doanh: 6.392,6 ha

Kiến thiết cơ bản: 2.562,4 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuốc chuột đã sử dụng 603 kg, thu đuôi chuột: 71.340 đuôi.

II. Kết quả giám sát sinh vật gây hại chủ yếu và thiên địch

1. Số liệu điều tra phát dục của SVGH

TÊN SVGH

Cây trồng và GĐST

Mật độ sâu, chỉ số bệnh

Tuổi, pha phát dục sâu/cấp bệnh

Tổng số mẫu

TB

Cao

1

2

3

4

5

6

N

TT

0

1

3

5

7

9

 

 

Khô vằn

Chín - thu hoạch

10-20

40

 

256

125

98

 

 

 

 

479

Lem lép

Chín - thu hoạch

5-10

10-20

 

125

87

76

 

 

 

 

288

Sâu cuốn lá

Chín - thu hoạch

10

20

 

27

23

 

 

 

 

 

50

Rầy các loại

Chín - thu hoạch

750

>3.000

 

 

115

253

354

 

 

257

979

Nhện gié

Chín - thu hoạch

3-5

10

57

 

 

 

 

 

 

98

155

Sâu khoang

Rau -PTTL

3

10

 

17

29

 

 

 

 

 

46

Sâu keo mùa thu

Ngô - PTTL

3

8

 

 

 

 

 

17

7

 

24

Sâu ăn lá

Cây lạc - PT quả

3

10

 

 

14

25

 

 

 

 

39

Sâu đục quả

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

3

7

 

27

13

 

 

 

 

 

40

Nhện đỏ

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

3

10

21

 

 

 

 

 

 

57

78

Ruồi đục quả

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

3

7

 

23

11

 

 

 

 

 

34

Vàng lá

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

10

20

 

45

17

9

 

 

 

 

71

 

2. Số liệu điều tra ký sinh của SVGH

Tên SVGH

Tên ký sinh

Trứng

Sâu non

Nhộng

Trưởng Thành

SL

KS

SL

KS

SL

KS

SL

KS

Sâu cuốn lá

Ong kí sinh

 

 

4

1

 

 

 

 

Rầy các loại

Bọ ba khoang

 

 

 

 

 

 

5

2

Bọ rùa

 

 

 

 

 

 

3

1

Bọ xít mù xanh

 

 

 

 

 

 

4

1

Sâu khoang

Bọ đuôi kìm

 

 

5

3

 

 

 

 

III. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu

1. Mật độ, tỷ lệ sinh vật gây hại chủ yếu

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2),

tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

cao

Cục bộ

I

Cây lúa-giai đoạn chín - thu hoạch

1

Khô vằn

10-20

40-50

 

C1,3,5

Các huyện, thị xã, tp

2

Lem lép

5-10

30-40

 

C1,3,5

Các huyện, thị xã, tp

3

Chuột

5-10

20

 

 

Các huyện, thị xã, tp

4

Sâu cuốn lá

5-10

15

 

T2,3

Các huyện, thị xã, tp

5

Nhện gié

3-5

10

 

Nhện non, TT

Các huyện, thị xã, tp

6

Rầy

750

3.000

 

T4,5, TT

Các huyện, thị xã, tp

II

Cây ngô- phát triển thân lá

1

Sâu keo mùa thu

1-2

3-5

 

    T6,Nh

A Lưới

III

Cây sắn – giai đoạn phát triển củ

1

Khảm lá sắn

5-10

70-80

 

C3,5

Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới

2

Rệp sáp bột hồng

5-7

30-40

 

Rệp non, TT

Hương Trà

3

Nhện đỏ

5-10

20

 

Non, TT

Hương Trà, Phú Lộc

IV

Cây cao su - KD

1

Bệnh xì mủ

3-5

10

 

C1,3

N. Đông, P. Điền, P. Lộc, H. Trà

2

Loét sọc miệng cạo

3-5

10

 

C1,3

N. Đông, P. Điền, P. Lộc, H. Trà

V

Cây ăn quả - KD

1

Bệnh chảy gôm

5-10

20-30

 

C1,3

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

2

Sâu vẽ bùa

5-10

20

 

 

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

3

Sâu đục quả

1-3

5

 

T2,3

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

4

Muội đen

5-10

20-30

 

C1,3

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

               
 

2. Diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm

Tổng DTN (ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

I

Cây lúa-giai đoạn chín - thu hoạch

1

Khô vằn

1604

292

29

 

1925

1925

Các huyện, thị xã, tp

2

Lem Lép

1727

771

446

 

3044

 

Các huyện, thị xã, tp

3

Chuột

349,3

158,5

23

 

530,8

 

Các huyện, thị xã, tp

4

Sâu cuốn lá

257

 

 

 

257

257

Các huyện, thị xã, tp

5

Nhện gié

810

415

148

 

1373

 

Các huyện, thị xã, tp

6

Rầy các loại

371

96

15

 

482

482

Các huyện, thị xã, tp

II

Cây cao su - KD

1

Bệnh xì mủ

298

 

 

 

298

 

N. Đông, P. Điền, P. Lộc, H. Trà

2

Loét sọc miệng cạo

140

 

 

 

140

 

Hương Trà

3

Rụng lá Corynespora

55

 

 

 

55

 

Hương Trà

III

Cây ăn quả - KD

1

Bệnh chảy gôm

207

 

 

 

207

 

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

2

Sâu vẽ bùa

70

 

 

 

70

 

Hương Trà

3

Sâu đục quả

143

 

 

 

143

 

Hương Trà

4

Muội đen

107

 

 

 

107

 

Huế

IV

Cây sắn – giai đoạn phát triển củ

1

Bệnh khảm lá

157,16

98

81,45

 

336,61

 

Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới

2

Rệp sáp bột hồng

94

24

 

 

118

 

Hương Trà

3

Nhện đỏ

47

 

 

 

47

 

Hương Trà, Phú Lộc

3. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

3.1. Cây lúa

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 1.925 ha (giảm 2.349 ha so với tuần trước, tăng 861 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 10-20%, bệnh cấp 1-3, nơi cao 30-40%, bệnh cấp 3-5 (An Lỗ, Trạch Phổ - Phong Điền; Phú Đa, Vinh Thái, Vinh Hà - Phú Vang; Tín Lợi; Hương Văn, Hương An - Hương Trà; An Lộc, Song Hà, Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Đông Hưng - Phú Lộc).

- Bệnh lem lép hạt: Diện tích nhiễm 3.044 ha (giảm 623 ha so với tuần trước, tăng 2.172,5 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10%, nơi cao 30-40% (Phú Đa, Phú Xuân, Phú Hồ, Phú Lương - Phú Vang, Phong Xuân, Điền Lộc - Phong Điền; Thủy Phương, Thủy Thanh – Hương Thủy; Lộc Sơn, Hải Hà, Đại Thành, Đông Sơn - Phú Lộc; Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Thọ - Quảng Điền; Hương Phong, Văn Xá Tây, Hương An, Hương Hồ - Hương Trà).

- Chuột: Diện tích nhiễm 530,8 ha (giảm 280 ha so với tuần trước, tăng 473,8 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 3-5%, nơi cao 10-20%, diện tích nhiễm nặng 30 ha (Đông Vinh, Đông Phú, Phú Thanh - Quảng Điền; Hương Vinh, Phú Ốc, Lai Thành - Hương Trà; Thủy Phương, Thủy Thanh, Phù Bài - Hương Thủy).

- Nhện gié: Diện tích nhiễm 1.373 ha (giảm 305 ha so với tuần trước, tăng 534 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10%, nơi cao 20% (Phú Lương, Phú Hồ, Phú Mỹ - Phú Vang; Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Vân; Lộc Sơn, Hải Hà,Đại Thành, Đông Sơn - Phú Lộc).

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm 482 ha (tăng 56 ha so với tuần trước, tăng 382 ha so với cùng kỳ năm trước), mật độ 750-1.500 con/m2, diện tích nhiễm nặng 15 ha, mật độ >3.000 con/m2, rầy giai đoạn tuổi 3-5, trưởng thành (Tín Lợi - Quảng Điền; Hương Vinh, Hương Phong, Hương Toàn, Tứ Hạ, Hương Vân - Hương Trà; Phú Đa, Phú Gia, Vinh Hà, Vinh Mỹ - Phú Vang; Phong Hiền, Phong Bình - Phong Điền).

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 257 ha (tăng 197 ha so với tuần trước, tăng 157 ha so với cùng kỳ năm trước), mật độ 10-15 con/m2, sâu giai đoạn tuổi tuổi 2-3 (Thủy Phương, Thủy Châu - Hương Thủy).

- Các đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh đốm nâu, gạch nâu, bọ phấn,… gây hại mật độ và tỷ lệ bệnh thấp.

3.2. Cây cao su

- Bệnh xì mủ: Diện tích nhiễm 298 ha (giảm 5 ha so với tuần trước, tăng 48 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10%.

- Bệnh loét sọc miệng cạo: Diện tích nhiễm 140 ha (tăng 10 ha so với tuần trước, tăng 140 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10% (Phong Điền, Hương Trà, Nam Đông).

- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh thán thư, nấm hồng, đốm lá, rụng lá Corynespora,… gây hại cục bộ, tỷ lệ bệnh thấp.

3.3. Cây bưởi Thanh T

- Bệnh chảy gôm: Diện tích nhiễm bệnh 207 (giảm 1 ha so với tuần trước, tăng 45 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10%, nơi cao 20-30% (Phong Thu-Phong Điền; Hương Vân - Hương Trà).

- Sâu đục quả: Diện tích nhiễm 143 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 143 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10% (Hương Trà).

- Hiện tượng nám trái bưởi Thanh trà khoảng 6 ha, tỷ lệ 10-20%, nơi cao 30-40% (Hương Vân - Hương Trà).

- Các đối tượng gây hại khác như: sâu vẽ bùa, sâu đục thân, đục cành, bệnh muội đen, bệnh vàng lá greening,... gây hại mật độ và tỷ lệ hại thấp.

3.4. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Diện tích nhiễm 43 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 2 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 3-5%, nơi cao 10-15%.

- Bệnh thán thư: Diện tích nhiễm 32 ha (không tăng so với tuần trước, giảm  18 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 3-5%, nơi cao 5-10%.

- Bệnh đốm rong: Diện tích nhiễm 35 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 4 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ 5-10%, nơi cao 15-20%.

- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh chết chậm, tuyến trùng,… gây hại cục bộ mật độ và tỷ lệ hại thấp.

3.5. Cây hành lá

- Dòi đục cọng hành: Diện tích nhiễm 30 ha (không tăng so với tuần trước, giảm 30 ha so với cùng kỳ năm trước), mật độ 10-15 con/m2 (Hương Trà).

- Sâu ăn lá hành: Diện tích nhiễm 70 ha (không tăng so với tuần trước, không tăng so với cùng kỳ năm trước) mật độ 10-15 con/m2 (Hương Trà).

- Các đối tượng sinh vật như bệnh khô đầu lá, thán thư, bọ trĩ,... gây hại rải rác mật độ, tỷ lệ thấp.

3.6. Cây sắn

- Bệnh khảm lá: Diện tích nhiễm 336,61 ha, tỷ lệ 10-20%, nơi cao 30-70%, trong đó diện tích nhiễm trung bình 98 ha, diện tích nhiễm nặng 81,45 ha.

- Bọ phấn trắng gây hại khoảng 150 ha (giảm 170 ha so với tuần trước, tăng 170 ha so với cùng kỳ năm trước, mật độ 30-50 con/cây, nơi cao 100-300 con/cây (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới,...).

- Rệp sáp bột hồng: Diện tích nhiễm 118 ha (không tăng so với tuần trước), tỷ lệ hại 5-7%, cục bộ nơi cao 30-40% (Hương Xuân, Hương Văn, Hương Chữ-Hương Trà).

- Nhện đỏ: Diện tích nhiễm 47 ha (giảm 10 ha so với tuần trước, giảm 496 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10%, nơi cao 20% (Phú Lộc, Hương Trà).

3.7. Cây trồng khác (rau, ngô, …)

- Các đối tượng sinh vật gây hại mật độ và tỷ lệ thấp, tiếp tục theo dõi quản lý và dự tính dự báo thời gian tới.

IV. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

1.1. Trên cây lúa

Các đối tượng sinh vật gây hại giảm về diện tích, mức độ gây hại do lúa chín thu hoạch. Cục bộ một số diện tích trà muộn đang vào chắc xanh bệnh lem lép, bệnh khô vằn, rầy nâu,… gây hại rải rác, tiếp tục theo dõi để chỉ đạo xử lý kịp thời.

1.2. Cây trồng khác

          * Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục tồn tại trên đồng ruộng. Nhện đỏ, bọ phấn, rệp sáp tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại. Các đối tượng khác như: bệnh thán thư, bệnh đốm lá, thối củ, ... tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn.

* Cây ngô: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, sâu đục trái, đục thân,… tiếp tục phát sinh gây hại trên cây ngô.

* Cây rau: Bệnh khảm lá, khô đầu lá, sâu ăn lá,… phát sinh gây hại mật độ và tỷ lệ thấp.

* Cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo,... tiếp tục phát sinh gây hại.

* Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa, sâu đục thân, đục cành, rệp,...  tiếp tục phát sinh gây hại.

* Cây hồ tiêu: Bệnh thán thư, đốm rong, chết nhanh, chết chậm,… tiếp tục phát sinh gây hại.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

2.1. Cây lúa

- Đôn đốc chỉ đạo thu hoạch lúa và các cây trồng khác vụ Hè Thu 2020 theo Công văn số 1643/SNNPTNT-TTBVTV ngày 18/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa đã chín trên 85% và có phương án tiêu thoát nước các vùng thấp trũng đề phòng có khả năng mưa lớn, lốc xoáy xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại trên diện tích lúa trà muộn đang giai đoạn chắc xanh chưa thu hoạch tại A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc,...

- Theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại khác để có biện pháp quản lý và dự tính dự báo theo qui định.

- Khuyến cáo nông dân hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch, sử dụng rơm rạ để làm phân bón, nuôi trồng nấm, chăn nuôi gia súc,...

2.2. Cây cao su: Kiểm tra và xử lý bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo để hạn chế bệnh lây lan. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý, phòng trừ trên diện hẹp hạn chế bệnh lây lan.

2.3. Cây ăn quả: Chỉ đạo thu hoạch đối với các diện tích đến thời kỳ thu hoạch. Chăm sóc, bón phân sau thu hoạch để cây phục hồi và phát triển. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý và dự tính dự báo chủ động phòng trừ kịp thời.

2.4. Đối với cây sắn:

- Chỉ đạo thu hoạch các diện tích đến thời kỳ thu hoạch, nhất là các vùng thấp trũng, hạn chế bệnh thối củ phát sinh gây hại do mưa dông, độ ẩm đất cao.

- Tăng cường kiểm tra các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý và và chỉ đạo phun trừ kịp thời, nhất là bọ phấn trắng môi giới truyền bệnh khảm lá tại các vùng sắn đang nhiễm bệnh.

- Kiểm tra, đánh giá các vùng sắn sinh trưởng phát triển tốt, chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh khảm lá để làm giống cho vụ sau.

2.5. Cây trồng khác (rau các loại, ngô, lạc,…): Theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý, chỉ đạo phun trừ trên diện hẹp. Quan tâm chỉ đạo quản lý, phòng trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô, sâu xanh da láng hại hành,... để hạn chế thiệt hại và an toàn thực phẩm.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.698
Truy câp hiện tại 1.067