Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 1/9/2020)
Ngày cập nhật 04/09/2020

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 1/9/2020)

 

I. Tình hình thời tiết và sinh trưởng của cây trồng

1. Thời tiết  

          - Nhiệt độ: Cao nhất: 370C; Thấp nhất: 230C.

          - Độ ẩm: TB:  85%; Thấp nhất: 55%.

          - Ngày mưa: 0 ngày.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng

Kế hoạch (ha)

Đã gieo trồng (ha)

Giai đoạn sinh trưởng

Cây lúa

- Vụ Hè Thu 2020

 

25.647,43

 

- Đã gieo cấy: 25.198,23 ha (Hè Thu sớm: 157,9 ha)

- Thu hoạch 24.631,23 ha (Hè Thu sớm 157,9 ha, Hè Thu chính vụ 24.473,33 ha). Diện tích lúa còn lại chưa thu hoạch : 567 ha.

Cây sắn

- Đông Xuân

 

- Hè Thu

 

5.665,6

 

670

 

- 5.215 ha

 

- 670 (A Lưới)

 

- Phát triển củ: 5.797 ha

- Thu hoạch: 88 ha

Cây ngô Hè Thu

603,5

603,5

- Phát triển quả: 34,5 ha

- Thu hoạch: 569 ha

Cây rau các loại

1.342,1

1.342,1

- Phát triển thân lá - thu hoạch

Đậu các loại Hè Thu

1.448,7

1.448,7

- Phát triển quả-thu hoạch

- Thu hoạch: 300 ha

Khoai lang

648

648

- Phát triển củ-thu hoạch

- Thu hoạch: 100 ha

Cây hành

90

90

Phát triển lá - thu hoạch

Cây ném

165

53

- Mới trồng-phát triển thân lá

Cây hoa

29,3

29,3

- Phát triển thân, lá

Cây ăn quả

3.367

3.213,6

Thu hoạch quả, phát triển thân, cành, lá

Cây hồ tiêu

275,4

275,4

Kinh doanh: 243,5 ha

KTCB: 31,9 ha

Cây cao su

8.955,0

8.955

Kinh doanh: 6.392,6 ha

Kiến thiết cơ bản: 2.562,4 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kết quả giám sát sinh vật gây hại chủ yếu và thiên địch

 

1. Số liệu điều tra phát dục của SVGH

TÊN SVGH

Cây trồng và GĐST

Mật độ sâu, chỉ số bệnh

Tuổi, pha phát dục sâu/cấp bệnh

Tổng số mẫu

TB

Cao

1

2

3

4

5

6

N

TT

0

1

3

5

7

9

 

 

Khô vằn

Lúa (Chín - thu hoạch)

10-20

40

 

95

45

27

 

 

 

 

167

Lem lép

Lúa (Chín - thu hoạch)

5-10

10-20

 

47

23

11

 

 

 

 

81

Sâu cuốn lá

Lúa chét,

cỏ dại

5

10

 

 

 

 

 

 

12

7

19

Rầy các loại

Lúa chét,

 cỏ dại

50

100

 

 

28

36

 

 

 

56

120

Nhện gié

Lúa chét,

 cỏ dại

3-5

10

13

 

 

 

 

 

 

17

30

Sâu khoang

Rau -PTTL

3

10

 

 

 

 

 

11

7

 

18

Sâu keo mùa thu

Ngô - thu hoạch

3

8

 

15

8

 

 

 

 

 

23

Sâu ăn lá

Cây lạc – thu hoạch

3

10

 

 

 

 

 

 

9

12

21

Sâu đục quả

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

3

7

 

 

 

 

 

13

21

 

34

Nhện đỏ

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

3

10

 

23

11

 

 

 

 

 

34

Ruồi đục quả

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

3

7

 

 

 

 

 

11

9

 

20

Vàng lá

Cây Thanh trà - PT quả - thu hoạch

10

20

 

23

11

8

 

 

 

 

42

 

2. Số liệu điều tra ký sinh của SVGH

Tên SVGH

Tên ký sinh

Trứng

Sâu non

Nhộng

Trưởng Thành

SL

KS

SL

KS

SL

KS

SL

KS

Sâu cuốn lá

Ong kí sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Rầy các loại

Bọ ba khoang

 

 

7

2

 

 

4

1

Bọ rùa

 

 

3

2

 

 

 

 

Bọ xít mù xanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâu khoang

Bọ đuôi kìm

 

 

5

2

 

 

 

 

III. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu

1. Mật độ, tỷ lệ sinh vật gây hại chủ yếu

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2),

tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

cao

Cục bộ

I

Cây lúa (giai đoạn chín - thu hoạch)

1

Khô vằn

10-20

20-40

 

C1,3,5

Các huyện, thị xã, tp

2

Lem lép

5-10

10-20

 

C1,3

Các huyện, thị xã, tp

II

Lúa chét, cỏ dại

1

Sâu cuốn lá

5

10

 

T6,Nh

Các huyện, thị xã, tp

2

Nhện gié

3-5

10

 

Nhện non, TT

Các huyện, thị xã, tp

3

Rầy

100

500

 

TT,T3-4

Các huyện, thị xã, tp

II

Cây ngô- thu hoạch

1

Sâu keo mùa thu

1-2

3-5

 

    T1,2

A Lưới

III

Cây sắn – giai đoạn phát triển củ

1

Khảm lá sắn

5-10

30-40

 

C1,3

Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới

2

Rệp sáp bột hồng

5-7

30-40

 

Rệp non, TT

Hương Trà

3

Nhện đỏ

5-10

20

 

Non, TT

Hương Trà, Phú Lộc

IV

Cây cao su - KD

1

Bệnh xì mủ

3-5

10

 

C1,3

N. Đông, P. Điền, P. Lộc, H. Trà

2

Loét sọc miệng cạo

3-5

10

 

C1,3

N. Đông, P. Điền, P. Lộc, H. Trà

V

Cây ăn quả - KD

1

Bệnh chảy gôm

5-10

20-30

 

C1,3

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

2

Sâu vẽ bùa

5-10

20

 

T3-4

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

3

Sâu đục quả

1-3

5

 

T6,nh

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

4

Muội đen

5-10

20-30

 

C1,3

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

               

2. Diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm

Tổng DTN (ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

I

Cây lúa-giai đoạn chín - thu hoạch

1

Khô vằn

80

68

 

 

148

 

Các huyện, thị xã, tp

2

Lem Lép

85

85

 

 

85

 

Các huyện, thị xã, tp

II

Cây cao su - KD

1

Bệnh xì mủ

265

 

 

 

265

 

N. Đông, P. Điền, P. Lộc, H. Trà

2

Loét sọc miệng cạo

140

 

 

 

140

 

Hương Trà

3

Rụng lá Corynespora

50

 

 

 

50

 

Hương Trà

III

Cây ăn quả - KD

1

Bệnh chảy gôm

207

 

 

 

207

 

Huế, P. Điền, H.Thủy, H. Trà.

2

Sâu vẽ bùa

70

 

 

 

70

 

Hương Trà

3

Sâu đục quả

143

 

 

 

143

 

Hương Trà

4

Muội đen

107

 

 

 

107

 

Huế

IV

Cây sắn – giai đoạn phát triển củ

1

Bệnh khảm lá

171,9

 

 

 

171,9

 

Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới

2

Rệp sáp bột hồng

94

24

 

 

118

 

Hương Trà

3

Nhện đỏ

47

 

 

 

47

 

Hương Trà, Phú Lộc

3. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

3.1. Cây lúa

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 148 ha (giảm 623 ha so với tuần trước, tăng 119 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 10-20%, bệnh cấp 1-3, nơi cao 30-40%, bệnh cấp 3-5 (Hồng Kim, A Ngo, Sơn Thủy - A Lưới).

- Bệnh lem lép hạt: Diện tích nhiễm 85 ha (giảm 735 ha so với tuần trước, tăng 73,5 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10%, nơi cao 30-40% (Phú An, Thuận An, Vinh Hà - Phú Vang; Hương Nguyên, Quảng Nhâm, A Roàng – A Lưới).

3.2. Lúa chét, cỏ dại: Các đối tượng sinh vật gây hại như sâu cuốn lá, rầy, nhện gié, bệnh đốm nâu,… gây hại mật độ và tỷ lệ bệnh thấp.

3.3. Cây cao su

- Bệnh xì mủ: Diện tích nhiễm 265 ha (giảm 30 ha so với tuần trước, tăng 10 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10%.

- Bệnh loét sọc miệng cạo: Diện tích nhiễm 140 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 140 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10% (Phong Điền, Hương Trà, Nam Đông).

- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh thán thư, nấm hồng, đốm lá, rụng lá Corynespora,… gây hại cục bộ, tỷ lệ bệnh thấp.

3.4. Cây ăn quả

* Cây bưởi Thanh T

- Bệnh chảy gôm: Diện tích nhiễm bệnh 207 (giảm 2 ha so với tuần trước, tăng 42 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 5-10%, nơi cao 20-30% (Phong Thu-Phong Điền; Hương Vân - Hương Trà).

- Sâu đục quả: Diện tích nhiễm 143 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 143 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10% (Hương Trà).

* Cây cam:

- Sâu vẽ bùa: Diện tích nhiễm 25 ha, tỷ lệ 5-10% (Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Quảng-Nam Đông).

- Bệnh muội đen: Diện tích nhiễm 80 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, nơi cao 20-30% (Hương Phú, Hương Sơn, Hương Lộc, Hương Giang, Thượng Quảng-Nam Đông).

Các đối tượng gây hại khác như: sâu đục thân, đục cành, bệnh vàng lá greening,...gây hại rải rác mật độ và tỷ lệ bệnh thấp.

* Cây chuối:

          - Bệnh đốm lá: Diện tích nhiễm 5 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% (Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thái-A Lưới).

          - Sâu cuốn lá: Diện tích nhiễm 2 ha, mật độ 5-7 con/cây (Thị trấn, Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Kim-A Lưới).

3.5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Diện tích nhiễm 43 ha (không tăng so với tuần trước, giảm 2 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 3-5%, nơi cao 10-15%.

- Bệnh thán thư: Diện tích nhiễm 26 ha (giảm 2 ha so với tuần trước, giảm  9 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ bệnh 3-5%, nơi cao 5-10%.

- Bệnh đốm rong: Diện tích nhiễm 35 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 4 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ 5-10%, nơi cao 15-20%.

- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh chết chậm, tuyến trùng,… gây hại cục bộ mật độ và tỷ lệ hại thấp.

3.6. Cây hành lá

- Dòi đục cọng hành: Diện tích nhiễm 30 ha (không tăng so với tuần trước, giảm 30 ha so với cùng kỳ năm trước), mật độ 10-15 con/m2 (Hương Trà).

- Sâu ăn lá hành: Diện tích nhiễm 75 ha (tăng 5 ha so với tuần trước, tăng 25 ha so với cùng kỳ năm trước) mật độ 10-15 con/m2 (Hương Trà).

- Các đối tượng sinh vật như bệnh khô đầu lá, thán thư, bọ trĩ,... gây hại rải rác mật độ, tỷ lệ thấp.

3.7. Cây sắn

- Bệnh khảm lá: Diện tích nhiễm 171,9 ha, tỷ lệ bệnh 10-20%, nơi cao 30-40% (Phong Điền: 25 ha; Quảng Điền: 26,868 ha; A Lưới: 120,05 ha).

- Bọ phấn trắng gây hại khoảng 150 ha (giảm 170 ha so với tuần trước, tăng 170 ha so với cùng kỳ năm trước, mật độ 30-50 con/cây, nơi cao 100-300 con/cây (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới,...).

- Rệp sáp bột hồng: Diện tích nhiễm 118 ha (không tăng so với tuần trước), tỷ lệ hại 5-7%, cục bộ nơi cao 30-40% (Hương Xuân, Hương Văn, Hương Chữ-Hương Trà).

- Nhện đỏ: Diện tích nhiễm 47 ha (không tăng so với tuần trước, tăng 47 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10%, nơi cao 20% (Phú Lộc, Hương Trà).

3.7. Cây trồng khác (rau, ngô, …)

- Các đối tượng sinh vật gây hại mật độ và tỷ lệ thấp, tiếp tục theo dõi quản lý và dự tính dự báo thời gian tới.

IV. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới    

1.1. Trên cây lúa

Các đối tượng sinh vật tiếp tục gây hại cục bộ trên diện tích lúa trổ chín chưa thu hoạch tại A Lưới.

Ngoài ra trên lúa chét, cỏ dại, các đối tượng như sâu cuốn lá, rầy, nhện gié, bệnh đốm nâu,… tiếp tục phát triển tồn tại trên đồng ruộng.

1.2. Cây trồng khác

          * Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn, bệnh thối củ, thán thư, nhện đỏ, bọ phấn, rệp sáp tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại trên đồng ruộng.

* Cây ngô: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, sâu đục trái, đục thân,… tiếp tục phát sinh gây hại trên cây ngô.

* Cây rau: Bệnh khảm lá, khô đầu lá, sâu ăn lá,… phát sinh gây hại mật độ và tỷ lệ thấp.

* Cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo,... tiếp tục phát sinh gây hại.

* Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa, sâu đục thân, đục cành, rệp,...  tiếp tục phát sinh gây hại.

* Cây hồ tiêu: Bệnh thán thư, đốm rong, chết nhanh, chết chậm,… tiếp tục phát sinh gây hại.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

2.1. Cây lúa

- Đôn đốc chỉ đạo thu hoạch diện tích lúa đã chín còn lại chưa thu hoạch tại Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới.

-Tiếp tục duy trì công tác điều tra phát hiện, kiểm soát đồng ruộng nhất là trên diện tích lúa chưa thu hoạch và trên lúa chét, cỏ dại để dự tính dự báo theo quy định.

2.2. Cây cao su: Kiểm tra và xử lý bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo để hạn chế bệnh lây lan. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý, phòng trừ trên diện hẹp hạn chế bệnh lây lan.

2.3. Cây ăn quả: Chỉ đạo vệ sinh vườn, khơi thông hệ thống thoát nước, cắt tỉa các cành sâu bệnh, cành vượt đưa ra khỏi vườn tiêu hủy; chăm sóc, bón phân sau thu hoạch để cây phục hồi và phát triển. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý và dự tính dự báo chủ động phòng trừ kịp thời.

2.4. Đối với cây sắn:

- Chỉ đạo thu hoạch các diện tích đến thời kỳ thu hoạch, nhất là các vùng thấp trũng, hạn chế bệnh thối củ phát sinh gây hại do mưa dông, độ ẩm đất cao.

- Tăng cường kiểm tra các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý và và chỉ đạo phun trừ kịp thời, nhất là bọ phấn trắng môi giới truyền bệnh khảm lá tại các vùng sắn đang nhiễm bệnh.

- Kiểm tra, đánh giá các vùng sắn sinh trưởng phát triển tốt, chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh khảm lá để làm giống cho vụ sau.

2.5. Cây trồng khác (rau các loại, ngô, …): Chỉ đạo thu hoạch diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch, nhất là các vùng thấp trũng, dễ bị ảnh hưởng do mưa lớn. Theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại khác để có biện pháp quản lý và phòng trừ trên diện hẹp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.634
Truy câp hiện tại 1.045