Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn), kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/09/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn), kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

1. Danh sách Thí sinh được triệu tập tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn): 06 người (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 13/9/2023 (Thứ tư)

3. Địa điểm: Hội trường Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Địa chỉ 62 Nguyễn Chí Diểu, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

4. Nội dung phỏng vấn vòng 2:

4.1. Kiến thức chung

- Luật Viên chức 2010 số 58/2010/QH12;

- Luật Công chức, viên chức sửa đổi năm 2019.

4.2. Kiến thức chuyên ngành

a. Nội dung liên quan đến Luật Thú y và các Thông tư hướng dẫn:

- Luật Thú y 2015 số 79/2015/QH13;

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng chống bệnh động vật trên cạn;

- Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ NN và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016;

- Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ NN và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016;

b. Nội dung liên quan đến Luật Chăn nuôi và các Thông tư hướng dẫn:

- Luật Chăn nuôi 2018 số 32/2018/QH14;

- Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi;

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

c. Nội dung liên quan đến Luật Kế toán và Nghị định hướng dẫn:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13;

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

- Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

 Ghi chú:                                                      

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, bảng niêm yết của trụ sở đơn vị.

- Thí sinh mang theo Giấy chứng minh hoặc thẻ căn cước khi đến dự phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) được biết./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hồng Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 2.648