Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyên mục Thanh tra
Qua thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ ra một số nhược điểm, hạn chế, tồn tại và nghiêm khắc chỉ đạo, nhắc nhở đơn vị cần phải tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh trong thời gian tới.
Công tác trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và địa bàn Bắc Hải Vân nói riêng luôn gặp nhiều những khó khăn, trờ ngại, thách thức. Trong đó, việc giải quyết các quyền lợi cho người dân sinh sống trên địa bàn là một vấn đề phức tạp, luôn chứa đựng những nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn Trong những tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được nhiều nội dung tố cáo, khiếu nại của người dân liên quan đến công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và một số cá nhân liên quan.  
Thông báo Lịch tiếp công dân 6 Tháng cuối năm 2018 của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Thông báo Lịch tiếp công dân 6 Tháng đầu năm 2018 của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
.
Thanh tra tại Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp
.
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.534