Tìm kiếm tin tức
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 27/05/2019

      Trước bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan, đặt ra những thách thức lớn lớn cho đất nước ta trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

 

      Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới, tiếp nối lịch sử kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê vào ngày 22 tháng 5 năm 1946, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai hiện nay. Tuần lễ Quốc gia cũng là dịp để chúng ta nhận thức đúng, thể hiện sự cam kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, động viên chính quyền các cấp, các tổ chức và cộng đồng người dân nâng cao sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chống thiên tai.

      Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 33/TWPCTT ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 19/4/2019 tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019.

      Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm nay là “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”,

      Với các hoạt động trọng tâm:

      1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; phổ biến các quy định của pháp luật phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm; tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Quỹ Phòng chống thiên tai; tổ chức thu Quỹ Phòng chống thiên tai theo Kế hoạch thu Quỹ năm 2019 của UBND tỉnh,….

     2. Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biên pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng.

     3. Phối hợp với Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức một số sự kiện, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai trong trường học và lực lượng xung kích tại cơ sở.

     4. Phối hợp với các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực phòng chống thiên tai, đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cộng đồng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

     Và một số hoạt động hưởng ứng khác.

     Về tình hình triển khai Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh:

     Đến ngày 22/5/2019 nhiều cơ quan, Sở ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai” như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện Quảng Điền, Nam Đông, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy,… Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long, Ban Quản lý Cảng cá…

      Sơ bộ ban đầu cho thấy, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Có nhiều cơ quan, đơn vị đã tiến hành treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ rất sớm, tiêu biểu như trường tiểu học Lý Thường Kiệt, TP Huế từ ngày 13/5/2019, Ủy ban nhân dân và các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh… Nhiều đơn vị ở cơ sở như: Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), thôn Hiền An (xã Phong Xuân),… cũng tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong thôn, xã đã tạo nên khí thế rộng khắp các địa bàn của tỉnh, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chủ động, tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân.

Ảnh. Pano, biểu ngữ cổ động “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai” năm 2019 tại Chi cục Thủy lợi, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh. Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục thành phố Huế, đi đầu hưởng ứng chào mừng “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai”

 

Ảnh. Băng rôn treo tại trụ sở UBND huyện Phú Lộc

 

Ảnh. Băng rôn trên trục được thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

      Đối với Chi cục Thủy lợi, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, cũng đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-CCTL ngày 04/5/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai trong toàn thể cán bộ, công viên chức và người lao động trong toàn đơn vị. Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể để các phòng ban trong cơ quan. Đến nay, đơn vị đã triển khai hoàn thành tốt các hoạt động cụ thể như sau:

     1. Tuyên truyền phổ biến tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai đến toàn thể CBCVC-NLĐ cơ quan. Đã tích cực viết bài, đưa tin các văn bản pháp luật và kế hoạch của trung ương và tỉnh về Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai, Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam 22/5/1946-22/5/2019, và nhiều tin bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng của các cơ quan đơn vị trên địa bàn trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội facebook của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

      2. Triển khai thiết kế và treo Pano, biểu ngữ chào mừng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai tại cơ quan từ ngày 14/5/2019.

      3. CBCVC-NLĐ trong đơn vị đã tích cực đi đầu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh, 100% CBCVC-NLĐ đã nộp đủ 01 ngày lương theo quy định,  là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành nghĩa vụ theo Kế hoạch giao.

      4. Đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị theo dõi công tác lập kế hoạch thu, hướng dẫn thu Quỹ Phòng chống thiên tai tại một số địa bàn huyện A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Thủy, Phú Vang, TP Huế. Đã tổ chức họp giới thiệu mục đích ý nghĩa và hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai cho một số Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện và lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn.

      5. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND thị xã Hương Trà trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về Diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 vào ngày 14-22/5/2019 đảm bảo an ninh, an toàn và huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập.

     6. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà, Hương Thủy tổ chức kiểm tra công tác chống hạn trên địa bàn theo các chỉ thị, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; phối hợp với công ty TNHHNN MTV QLKT công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế và các địa phương, kiểm tra, cân đối nguồn nước cho vụ Hè Thu năm 2019…. và một số hoạt động khác.

     7. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ công viên chức đã và đang công tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các đại diện cơ quan đơn vị phối kết hợp trên địa bàn vào ngày 21/5/2019 nhằm ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm và động viên, cổ vũ tinh thần cán bộ, công - viên chức và người lao động trong ngành ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Những kết quả đó là nguồn động viên khích lệ to lớn cho các thế hệ cán bộ, công viên chức và người lao động đã và đang công tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới./.

 

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.374
Truy câp hiện tại 974