Tìm kiếm tin tức
Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp tổ chức kiểm tra công tác PCCCR và ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2019
Ngày cập nhật 14/06/2019

Ngày 12/11/ 2015, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm vùng II đã ký kết quy chế phối hợp số 300/QCPH-CCKLVII-CCKLTTH trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoan 2015 - 2020. Trong những năm qua các hoạt động phối hợp đã có tác động tích cực trong việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm tình trạng chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã,…trái phép, tài nguyên đa dạng sinh học về rừng trên địa bàn được giữ vững, không xuất hiện các điểm nóng về chặt, phá, khai thác rừng trái quy định của pháp luật. Phát huy những thành quả trên 02 đơn vị đã thống nhất ký kết Kế hoạch số 155/KH-KLVII-KLTTH, ngày 29/5/2019, của Chi cục Kiểm lâm Vùng II và Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ liên tục có những đợt nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió Tây Nam (gió Lào) khô nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế), nhiều diện tích rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), một số địa phương cháy rừng đã xảy ra như: các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công điện 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Công điện khẩn 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt hơn và chủ động tăng cường kiểm tra, đôn đôn đốc các tỉnh trong khu vực về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm vùng II đã thành lập Đoàn công tác, do đồng chí Lê Duy Hượng - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Bắc Trung Bộ.

 

Tại Thừa Thiên Huế, sau khi làm việc với Chi cục Kiểm lâm và kiểm tra thực tế tại một số Hạt Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền và các cơ quan ban ngành liên quan, công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm trong việc triển khai tốt công tác PCCCR, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, các cấp, ngành trong công tác PCCCR.

Công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 08/CT- UBND ngày 19/4/2019 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, tổ đội chữa cháy rừng tại các địa phương. Phương án PCCCR của BQL RPH Hương Thủy, Thừa Thiên Huế có thể xem là mô hình điểm để triển khai, nhân rộng trong toàn vùng.

Thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng như: phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình địa phương xây dựng các chuyên đề về phổ biến Luật lâm nghiệp,  thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng; các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động, PCCCR tổ chức các xe tuyên truyền lưu động tại các khu vực dân cư trong và ven rừng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng….

Các Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng (Các BQL rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Công ty Lâm nghiệp…) đều bố trí lực lượng  trực PCCCR để thông tin liên lạc, phát hiện sớm và xử lý các tình huống trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tất cả các ngày cao điểm cháy rừng;  tổ chức tuần tra, kiểm soát người ra vào các khu vực trọng điểm cháy rừng; tổ chức tập huấn, huấn luyện chữa cháy rừng; thường trực phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng tại các chốt bảo vệ rừng, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” đó là: lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm vùng II đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Kiểm lâm về việc chủ động tăng cường công tác PCCCR.

- Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ rừng tổ chức thực hiện tốt phương án PCCCR đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo quyết liệt các Hạt Kiểm lâm tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác PCCCR; kịp thời phát hiện và dập tắt các điểm mới phát lửa; tăng cường công tác tuyên truyền cho cộng đồng và người dân trên địa bàn chấp hành quy định PCCCR, nghiêm cấm đốt nương, xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm để tránh cháy lan vào rừng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cơ động ứng cứu rừng khi xảy ra cháy; trong quá trình chữa cháy rừng phải phải đặc biệt đảm bảo an toàn về người và phương tiện chữa cháy; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo khi xảy ra cháy rừng theo quy định./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.916.727
Truy câp hiện tại 449