Tìm kiếm tin tức
Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh/PRAP tại các huyện/thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/07/2019

Sau Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Ban quản lý dự án FCPF-2 tỉnh tổ chức, 04 cuộc hội thảo phổ biến PRAP cấp huyện tiếp tục được tổ chức nhằm lan tỏa thông tin đến các bên liên quan cấp cơ sở.

Báo cáo viên giới thiệu Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền Giảm phát thải 2018-2025

Tại các Hội thảo, báo cáo viên đã giới thiệu về Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng và nâng cao trữ lượng cacbon rừng giai đoạn 2016 - 2020 (PRAP)” và giới thiệu nội dung chi tiết PRAP điều chỉnh, giới thiệu Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải; công tác kết nối, phối hợp trong việc triển khai PRAP và Đề án giảm phát thải. Với sự tham gia của gần 140 đại biểu (10% nữ giới) là các cán bộ đến từ các Hạt kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã và các xã nằm trong vùng giảm phát thải.

Qua hội thảo, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh sẽ góp phần thực hiện tốt Chương trình MTPTLNBV của tỉnh, của Quốc gia; đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình chống biến đổi khí hậu Quốc gia và toàn cầu, đặc biệt là Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Các bên liên quan đã nắm rõ nội dung PRAP và nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực phụ trách, trong đó đặc biệt chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án tại địa phương vào quá trình triển khai Kế hoạch hành động REDD+ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hội thảo phổ biến PRAP tại huyện Nam Đông với sự tham gia của đầy đủ các thành phần

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.534.033
Truy câp hiện tại 1.485