Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chi cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và có hiệu lực năm 2018 về thủy lợi và PCTT
Ngày cập nhật 19/09/2018

      Chiều 14/9/2018 tại Văn phòng Chi cục Thủy lợi đã diễn ra Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và có hiệu lực năm 2018 về thủy lợi và Phòng, chống thiên tai. Đại biểu tham dự gồm đại diện UBND các huyện, thị xã, tp Huế, đại diện các Phòng NNPTNT các huyện, phòng kinh tế các thị xã và TP Huế; Lãnh đạo và cán bộ các phòng, các trạm quản lý của Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh; đại diện các Phòng QLXDCT và Kế hoạch - Tài chính của Sở NNPTNT và CBCC của Chi cục Thủy lợi cùng tham dự và giới thiệu các văn bản pháp luật.

 

     Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Chi cục và các Trưởng, phó phòng chuyên môn của Chi cục phổ biến những nội dung mới của 5 Nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thủy lợi gồm: nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

     Hội nghị cũng được nghe công bố Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế; thông báo nhưng nhiệm vụ cần phối hợp triển khai trong thời gian tới liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nghe báo cáo dự thảo đề án Phân cấp đê điều tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Các đại biểu đã tích cực thảo luận để hiểu rõ hơn, cụ thể hơn những vấn đề pháp luật quy định, nhất là công tác đảm bảo an toàn hồ đập theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; cơ chế chính sách cụ thể của tỉnh để hỗ trợ cho công tác đầu tư thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP; vấn đề xây dựng giá dịch vụ thủy lợi khác của tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng dẫn tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và một số việc quan trọng khác.   

     Đây là đợt phổ biến pháp luật đầu tiên trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Chi cục Thủy lợi. Qua hội nghị lần này, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan đã cơ bản nắm bắt được các nội dung quan trọng của các văn bản pháp luật mới về thủy lợi và phòng, chống thiên tai để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật nhằm quan triệt đầy đủ và sâu sắc hơn các nội dụng của pháp luật về thủy lợi, quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm rõ và thực hiện./.

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.576