Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 Khối Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 10/01/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 Khối Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã đến tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng ban chuyên môn của Sở, Chi cục Kiểm lâm, Vườn QGBM, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các Công ty TNHHNN MTV LN, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh và hơn 200 cán bộ, công chức trong lực lượng Kiểm lâm tham dự.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối Lâm nghiệp.

Trong năm 2018, trong bối cảnh chung của tỉnh và ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế, các đơn vị trong Khối Lâm nghiệp triển khai kế hoạch trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi và cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Nông nhiệp và phát triển nông thôn, sự phối hợp tích cực của chính quyền các địa phương, các cơ quan liên quan và sự nỗ lực phấn đấu, thi đua của tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trong toàn Khối Lâm nghiệp, nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2018. Báo cáo đã đánh giá những mặt tích cực của kết quả hoạt động năm 2018 và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thách thức. Đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị trong khối Lâm nghiệp, để triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả cao trong  năm 2019.

Hội nghị đã công bố 10 sự kiện nổi bật của Lâm nghiệp Thừa Thiên Huế trong năm 2018.

1. Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được triển khai tại các địa phương.

2. Ứng dụng công nghệ viễn thám và máy tính bảng trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, .

3. Phương án phối hợp bảo vệ rừng giữa lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách trên các tuyến và khu vực rừng trọng điểm.

4. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đã hỗ trợ và thúc đẩy có hiệu quả công tác QLBV và PTR

5. triển khai Chỉ thị số 65/2015/CT- UBND có hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi xâm lấn rừng.

6. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC.

7. Công tác cập nhật diễn biến rừng trên phần mềm dùng chung toàn quốc FRMS đã đạt được 95%.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ, bản đồ, ảnh viễn thám và các phần mềm khác để kiểm tra hiện trạng, theo dõi biến động rừng.

9. Tất cả hồ sơ TTHC lĩnh vực lâm nghiệp đều được tiếp nhận và giải quyết trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3, 4 với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 95%.

10. Quyết định số 72/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chính sách hưởng lợi từ khai thác rừng nguồn vốn ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã biểu dương những kết quả hoạt động năm 2018 của Khối Lâm nghiệp, nhìn nhận những tồn tại, thách thức cần khắc phục và định hướng các giải pháp cần phấn đấu thực hiện trong năm 2019, đó là:

1. Năm 2019, Luật lâm nghiệp đã có hiệu lực thi hành, có các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp, các đơn vị cần đề ra các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, tăng diện tích rừng trồng gỗ lớn tham gia FSC, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến, cũng như tiếp tục khuyến khích sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp và phát triển thị trường gỗ, sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, đáp ứng tái cơ cấu ngành, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện các quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm với các Ban quản lý, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn, các cơ quan chức năng liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương để tăng cường sức mạnh trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám, máy tính bảng và các phần mềm khác để kiểm tra hiện trạng, theo dõi biến động rừng và đất lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả.

4.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ công chức phải biết sử dụng thành thạo GPS, MTB. và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính.

5. Công tác tổ chức, cán bộ: Phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc phân công tổ chức, nhiệm vụ công việc phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực, vi phạm kỷ luật. Số lượng biên chế lâm nghiệp chiếm 77% biên chế của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay Sở chưa được tuyển dụng thêm biên chế để bổ sung cho các đơn vị.

 Kết quả khen thưởng năm 2018 như sau:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT: đã có Quyết định  số 1603/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/5/2018 tặng thưởng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân trong Chi cục Kiểm lâm.

- Tổng Cục Lâm nghiệp đã có Quyết định số 137/QĐ-TCLN-VP ngày 02/5/2018, tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng cho 02 Tập thể và 04 cá nhân trong Chi cục Kiểm lâm.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 910/QĐ-SNNPTNT ngày 25/12/2018 về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2018. Trong đó Khối lâm nghiệp có 8 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; có 37 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 372 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho 8 tập thể và 72 cá nhân.

Tại Hội nghị Chi cục Kiểm lâm đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Kiểm lâm gắn với dân, với rừng; tinh thông về nghiệp vụ và trong sạch, vững mạnh” và tổ chức cho các đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đại diện cho các đơn vị trong Khối lâm nghiệp đã lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và xin hứa trong năm 2019, với tinh thần nổ lực phấn đấu thi đua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Khối Lâm nghiệp quyết tâm đoàn kết, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.005.777
Truy câp hiện tại 8