Tìm kiếm tin tức
Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày cập nhật 06/03/2019

Trong những năm vừa qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả các chính sách mới của Chính phủ, Bộ, Ngành nên công tác bảo vệ và phát triển rừng của Thừa Thiên Huế đạt được một số thành tựu nhất định. Diện tích rừng tự nhiên cơ bản được bảo vệ, tỷ lệ độ che phủ rừng (đạt 57,3%) thuộc nhóm cao nhất trong cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng góp phần đáng kể nâng cao đời sống và là cơ hội làm giàu của nhiều hộ dân ở vùng nông thôn, miền núi, vốn trước đây rất bấp bênh.

Tuy nhiên, sản xuất lâm nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn và thách thức như: áp lực tác động vào tài nguyên rừng ngày càng lớn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài làm nguy cơ cháy rừng tăng cao, tình hình kinh tế khó khăn nên kinh phí đầu tư công tác bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp ở một số địa phương, năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản và thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020” tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Phong trào thi đua được triển khai trên phạm vị địa bàn tỉnh, cho các tập thể và cá nhân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch phát động thi đua đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như:

1. Bảo vệ và phát triển bền vững diện tích 212.172 ha rừng tự nhiên hiện có và rừng được tạo ra trong giai đoạn 2016 - 2020; giảm diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm giảm 30% so với năm 2018; hạn chế diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng dưới 20 ha/năm; Đảm bảo 15% diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi và bảo tồn.

2. Trồng rừng mới: 400ha/năm; Trồng lại rừng sản xuất sau khai thác 6.400ha/năm; Chăm sóc rừng: 18.000ha/năm; Trồng 01 triệu cây phân tán/năm; Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống đạt 80%; Đến năm 2020 xây dựng 16.000ha rừng gỗ lớn; Có trên 9.000 ha rừng trồng sản xuất sử dụng giống lâm nghiệp thân thiện với môi trường được cấp chứng chỉ rừng FSC-Fores Stewadship Council (Hội đồng quản lý rừng); Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí của FSC: 2.000 ha rừng trồng sản xuất/năm.

3. Khai thác gỗ rừng trồng: 6.500 ha/năm với sản lượng 650.000m3; Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp.

Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức sơ kết phong trào thi đua đặc biệt trong dịp Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (ngày 28/11/2019) và tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm 2020, vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Các Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện, thị xã, thành phố Huế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong khối Lâm nghiệp và các tổ chức, cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung của phong trào thi đua đặc biệt./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.948.321
Truy câp hiện tại 601