Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày cập nhật 08/07/2021

Ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng với những nội dung sau:

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, thời tiết diễn ra nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam hanh khô thổi mạnh, làm cho các khu vực rừng trồng có nguy cơ cháy cao; theo thống kê đến trước ngày 28/6/2021 đã có 18 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 25,08 ha. Tiếp theo các ngày từ 28/6 đến 01/7/2021 đã xảy ra liên tiếp 05 vụ cháy rừng và có 3 vụ cháy xảy ra cùng một thời điểm tại các huyện, thị xã trong tỉnh; trong đó, 01 vụ cháy lớn tại các phường: Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài, thị xã Hương Thủy, thiệt hại hàng trăm ha rừng trồng.
 
Ngày 01/7/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 905/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; ngày 28/6/2021 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 4000/BNN-TCLN về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 18/5/2021, số 10/CĐ-UBND ngày 04/6/2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhằm chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo
- Các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác PCCCR đến tận cơ sở, đảm bảo chủ động hoàn toàn khi có cháy xảy ra.
- Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PCCCR; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt xử lý thực bì; có quy định cấm đốt lửa khi dự báo cháy rừng cấp IV, V theo quy định của pháp luật về PCCCR.
- Xây dựng phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước khi xảy ra cháy rừng.
- Huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để kịp thời dập tắt các đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.
- Chỉ đạo các địa phương, chủ rừng khắc phục thiệt hại và ổn định sản xuất sau cháy rừng; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo khắc phục thiệt hại và ổn định hoạt động sản xuất cho các chủ rừng; đặc biệt là ổn định đời sống cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và người dân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác PCCCR.
- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm kiểm tra rà soát khắc phục những tồn tại trong công tác PCCCR của các địa phương, chủ rừng để đáp ứng phù hợp với tình hình nắng nóng hiện nay; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên các phần mềm cảnh báo cháy rừng và kịp thời thông báo cho các địa phương, đơn vị để có biện pháp đề phòng.
- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử: kiemlam.org.vn; Thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 098 666 8 333; Email: fpd@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.
- Tiến hành đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời tham mưu các giải pháp nhằm khôi phục lại diện tích rừng bị cháy theo đúng quy định.
- Tiến hành kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng để kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ. 
3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động các phương án tác chiến hỗ trợ chữa cháy rừng, đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu; đồng thời, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện theo Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.
4. Các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được nêu tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường công tác tuyên truyền PCCCR bằng nhiều hình ảnh hoạt động thiết thực; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng.
6. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR.
7. Các đơn vị chủ rừng
- Rà soát nguồn lực: Lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để kịp thời bổ sung đảm bảo thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ và 5 sẵn sàng”.
- Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí lực lượng trực các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ cháy rừng để kiểm soát người ra vào rừng và sử dụng lửa.
- Kịp thời phát hiện điểm cháy, thông tin và phối hợp huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt kịp thời cháy rừng trong thời gian sớm nhất, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc giảm vật liệu cháy rừng, để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
8. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Bạch Ngọc Bảo Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 41