Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy về giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
Ngày cập nhật 05/11/2021

Ngày 04/11/2021, tại Văn phòng UBND thị xã Hương Thủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện đã có buổi làm việc nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thành phần tham dự của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Nguyễn Đình Đức, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, các đơn vị liên quan; UBND thị xã Hương Thủy có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Tỉnh Ủy viên Chủ tịch UBND thị xã, PCT và thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Đồng chí Giám đốc Sở và đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã đã trao đổi thống nhất phương pháp của buổi làm việc. Đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã đã phát biểu đánh giá tổng quan tình hình phát triển, kết quả đạt được và nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế Thị xã, báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động phát triển nông thôn, nông thôn mới, nêu một số tồn tại khó khăn, đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan nhằm giúp cho lĩnh vực nông nghiệp và PTNT của Thị xã ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới, cụ thể:

(1) Dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã gây khó khăn cho việc sản xuất, tiêu thụ ngành nông nghiệp. Giá đầu vào như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao nhưng sản phẩm lại không tiêu thụ được làm cho người nông dân thua lỗ hoặc không bán được.(2) Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản đã có chuyển biến nhưng còn chậm, trồng trọt vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nội bộ ngành, đạt trên 70%. (3) Sản xuất nông nghiệp có nơi còn manh mún, phân tán, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh còn thiếu, chăn nuôi theo hướng trang trại phát triển chưa xứng tầm; thiếu làng nghề nông thôn được công nhận. (4) Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; chưa tranh thủ được các nguồn hỗ trợ từ một số chính sách ưu đãi; nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu. (5) Công tác quản lý môi trường còn nhiều khó khăn; việc lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y; chất thải chăn nuôi, rác thải còn xảy ra... gây tác động xấu đến môi trường. (6) Việc triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ gặp nhiều khó khăn, đang đứng trước thách thức về thu nhập của người sản xuất, sự phức tạp về quá trình sản xuất và giám sát. (7) Các khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy, nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đề xuất một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; liên quan đến tái đàn lợn an toàn sinh học trên địa bàn; một số nội dung liên quan đến thủy lợi, thủy sản, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, nghiên cứu trồng các loại cây trồng phù hợp trên diện tích bị cháy rừng trong thời gian vừa qua trên địa bàn Hương Thủy, …

Đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo lãnh đạo các Chi cục: Trồng trọt và BVTV; Chăn nuôi và Thú y; Thủy lợi; Thủy sản, PTNT, Kiểm lâm và lãnh đạo BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy, căn cứ những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Thị xã để giải quyết cụ thể từng nội dung, phối hợp giải quyết từng vấn đề đặt ra nhằm giúp lĩnh vực nông nghiệp và PTNT của Thị xã ổn định và phát triển bền vững trong thời giai tới.

Sau thời gian hơn 3 tiếng làm việc, hai bên đã trao đổi giải quyết tất cả các vấn đề đặt ra, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã kết luận, nhấn mạnh các nội dung cần thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể và chỉ đạo các đơn vị căn cứ nội dung của buổi làm việc để triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 185