Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 23/11/2021

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3041/KH-UBND về việc triển khai triển khai thực hiện đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030.

Với mục tiêu là: Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh, huyện, xã được kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực, bảo đảm tổ chức thực hiện các hoạt động thú y có hiệu lực, hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chủ động hội nhập quốc tế. Cụ thể:

- Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh, huyện, xã được kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

- Cán bộ ngành thú y từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường năng lực, đáp ứng công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật.

- Hoạt động quản lý nhà nước để kiểm soát, khống chế các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi và các bệnh lây truyền từ động vật sang người được chủ động trên nguyên tắc phòng là chính, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm dịch động vật, nhận dạng, truy xuất nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật được thiết lập chặt chẽ; hoạt động vận chuyển, giết mổ, sơ chế, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh hoạt, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, dịch vụ thú y được quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật.

- Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm huyện, thị xã, thành phố và Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật được nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện 02 nội dung chính là (1) Kiện toàn, củng cố tổ chức hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y từ tỉnh đến cơ sở; (2) Tăng cường quản lý, kiểm soát, khống chế các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi và các bệnh lây truyền từ động vật sang người, với 04 Dự án có liên quan.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.026.083
Truy câp hiện tại 6.304