Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tập thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ Thi đua.
Ngày cập nhật 03/06/2022

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định số 1940/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

 

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Ngành đã duy trì được tốc độ tăng trưởng đạt 3,62% vượt kế hoạch đề ra, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Những kết quả đạt được trong năm 2021:

- Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt 7.627 tỷ đồng, tăng 4,4% (tăng hơn 2,95% so với kế hoạch); Sản lượng lương thực có hạt 366 nghìn tấn (đạt 111,6% so với kế hoạch, tăng 12,27% so với năm 2020); kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 150 triệu USD tăng 25% so với 2020.

- Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100% (đạt 100% kế hoạch). Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch toàn tỉnh 94% (đạt 100% kế hoạch) trong đó, hộ gia đình nông thôn 90% (đạt 100% kế hoạch);

- Tỉ lệ che phủ rừng 57,15% (kế hoạch 57-57,5%). Các khu rừng tự nhiên đầu nguồn được bảo vệ an toàn, công tác trồng rừng thay thế được giám sát chặt chẽ,... Giống cây lâm nghiệp, nhất là các loài bản địa, được chú trọng đưa vào sản xuất.

- Trong năm, có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 63 xã/94 xã, đạt 67 %.

- Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, lần đầu tiên có đơn vị cấp Huyện - Thị xã Hương Thuỷ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Về chính sách, đã tham mưu ban hành Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy ngành nông nghiệp có những bước đột phá trong thời gian tới.

- Sản xuất nông nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, đã tập trung cơ cấu lại theo hướng ưu tiên phát triển 03 nhóm sản phẩm (chủ lực quốc gia, chủ lực cấp tỉnh, OCOP) và trên từng lĩnh vực của ngành bước đầu đạt được kết quả nhất định, từng bước nâng cao giá trị gia tăng đối với nông sản.

- Đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Bộ về các khuyến nghị của EC. Công tác vận động, xã hội hóa trong tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản được thực hiện đạt kết quả cao với hơn 1,6 triệu con giống thủy sản được tái tạo, gấp 5 lần năm 2020.

- Công tác phòng ngừa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản đạt kết quả cao, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo hướng sản xuất sạch, an toàn.

- Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; công tác phòng chống thiên tai, quản lý vận hành liên hồ chứa được tổ chức thực hiện chặt chẽ theo kế hoạch và linh hoạt theo diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn hồ chứa, không để xảy ra tình trạng lũ lụt vùng hạ du.

Từ những kết quả đạt được trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế được Khối Thi đua các Vùng Trung Bộ suy tôn, đề nghị và đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ Thi đua./.

 

Hồ Thị Như Trang - VP Sở

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.628