Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2022
Ngày cập nhật 09/11/2022

  Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan; ngăn ngừa truyền bệnh cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 11811/UBND-NN ngày 8/11/2022 về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong đó yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân có chăn nuôi, mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nghiêm túc thực hiện một số nội dung cụ  thể như sau:

  1. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế tham mưu UBND cấp huyện tổ chức, triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng,tiêu độc môi trường đợt 2/2022” đảm bảo hiệu quả. Trong đó, tổ chức, triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/12/2022.

- Chỉ đạo chính quyền cấp xã, phường, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu..., việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch,....

- Những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự đảm bảo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y.

- Tại cửa khẩu biên giới, phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng, phối hợp cơ quan chăn nuôi thú y địa phương thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua lại. Đối với các đường mòn, lối mở ở biên giới, chính quyền địa phương cấp xã bố trí hố sát trùng hoặc rãi vôi bột theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn về nghiệp vụ, phương pháp, cách thức tiến hành vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để các địa phương triển khai (nội dung thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, các Chương trình, Kế hoạch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, chỉ đạo. Đặc biệt, chú trọng công tác rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát hiện, ở phạm vi hẹp; báo cáo dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; mới đây nhất là văn bản số 409-BC/ĐĐQH15 ngày 07/12/2021 của Đảng đoàn Quốc hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư về duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Y tế

-Chỉ đạo cơ quan Y tế các cấp phối hợp ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện khử trùng, tiêu độc môi trường để phòng dịch, bệnh lây lan cho người.

4. Sở Tài chính

-Rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí để ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền các cấp tổ chức, thực hiện tốt Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 38