Tìm kiếm tin tức
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Ngày cập nhật 23/04/2019

      Ngày 9 tháng 4 năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ.

 

        Đến tham dự Hội nghị có sự tham gia của Ông Hồ Vang, phó Bí thư Đảng uỷ cùng toàn thể các đồng chí bí thư, phó bí thư thuộc cấp uỷ các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      Sau khi khai mạc Hội nghị, đồng chí Giảng viên Lê Đắc Dũng đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã trình bày các nội dung sâu rộng, chi tiết về học tập tấm gương đạo đức, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chính Minh

Hội nghị quán triệt nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh vào 3 nhân tố chính:

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: Lật thuyền mới rõ dân như nướcĐồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng.
  • Phát huy dân chủ: Là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa, dân là chủ, thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ. 
  • Về chăm lo đời sống Nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Đồng thời trong Hội nghị Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã quán triệt và giới thiệu một số văn kiện mới của Trung Ương và Tỉnh uỷ đến cán bộ Đảng viên như:

    (1) Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia;

    (2) Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

    (3) Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

    (4) Kết luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

    (5) Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

    (6) Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

    (7) Chỉ thị 28/CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng;

    (8) Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25/NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh  đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55-CTr/TU, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

    (9) Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.517
Truy câp hiện tại 1.010