Tìm kiếm tin tức
Phát huy vai trò của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT trong việc tham gia công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính
Ngày cập nhật 22/01/2020

Xác định rõ vai trò và vị trí của mình, Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục có sự tham gia hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính của Ngành Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn mới.

Vai trò của Công đoàn tham gia công tác quản lý nhà nước đã được khẳng định:Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, do vậy, ngaytừ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020; Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, tích cực phát huy vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng và tiên phong của Ngành; cùng với Lãnh đạo, công chức, viên chức và NLĐtoàn ngành đã đẩy mạnh công tác CCHC của Ngành nông nghiệp và của tỉnh Thừa Thiên Huế.Trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể như sau:

1. Thực hiện Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực Quản lý nhà nước theo QĐ số 30 của Thủ tướng Chính phủ,Công đoàn Ngành đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tuyên truyền, vận động CBCC tích cực tham gia công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Kết thúc Đề án 30, toàn ngành đã thực hiện rà soát 179 TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa 63% số TTHC, vượt chỉ tiêu đề ra của Chính phủ là 33%; đã cắt giảm 61 TTHC, bãi bỏ nhiều loại hồ sơ, giấy tờ không cần thiết và giảm số ngày thụ lý giải quyết đối với nhiều TTHC khác.

2. Thông qua các đợt sinh hoạt,Công đoàn Ngành đã vận động toàn thể CBCCVC tích cực thực hiện Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước. Sở Nông nghiệp và PTNT là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008. Đến nay toàn bộ các đơn vị hành chính thuộc Sở đã xây dựng và áp dụng thành công Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

3.Năm 2018, chỉ số xếp hạng CCHC của Ngành NN và PTNT trong toàn tỉnh đã tăng 7 bậc so với năm 2017, từ vị trí thứ 17 lên đứng vị trí thứ 10/21 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; năm 2019, tăng thêm 2 bậc so với năm 2018, từ vị trí thứ 10 lên đứng vị trí thứ 8/21 đơn vị. Trong đó nhiều nhóm chỉ tiêu, chỉ số về thực hiện công tác CCHC được tỉnh đánh giá rất cao như:

Chỉ số về hiện đại hóa nền hành chính, trong đó đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc hàng ngày, Sở Nông nghiệp và PTNT trong nhiều năm luôn là một trong những đơn vị hàng đầu về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (Chỉ số công nghệ thông tin của ngành, năm 2018 đứng thứ 5/21 đơn vị, năm  2019 đứng thứ 8/20 đơn vị).

4. Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) năm 2019đứng thứ 3/18 đơn vịvà được Chủ tịnh UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu kết quả khảo sát chỉ số DDCI của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2020, là năm giữ vai trò then chốt, quyết định đến kết quả, sự thành công của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Và Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 10/12/2019 củaHĐND tỉnhvề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết xác định năm 2020 tỉnh Thừa TT Huế có 4 Chương trình trọng điểm, trong đó có Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Vì vậy, Công đoàn Ngành NN và PTNT cần phải tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò của mình, là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, hàng đầu của Ngành NN và PTNT trong việc huy động toàn thể CCVC và NLĐ tham gia công tác quản lý nhà nước,trong đó chú trọngcác nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác CCHC của ngành.

2. Tích cực, chủ động, phát huy vai trò trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban thường vụ CĐN với Lãnh đạo Sở NN và PTNT đã được ký kết đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt cần phải chú trọng tới việc tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo các nội dung của Hội nghị CCVC và NLĐ tại các đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 04 của Chính phủ.

3. Cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc, nâng cao việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tác phong, đạo đức.

4. Trong công tác CCHC của ngành, Công đoàn ngành cần nắm rõ về điều kiện hoàn cảnh đặc thù của Ngành NN và PTNT gồm hơn 40 tổ chức CĐCS, trong đó có 22 đơn vị là tổ chức hành chính – sự nghiệp đều có nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác CCHC của từng đơn vị và của toàn ngành.

5. Nắm vững 6 nội dung của chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh gồm: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, Cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính.Từ đó lựa chọn những giải pháp, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để thực hiện, trong đó cần chú trọng vào một số hoạt động:

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, đặc biệt là các chủ trương về CCHC, kiến thức cho người dân về Danh mục thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của ngành, của tỉnh

- Tham gia cùng Lãnh đạo các cấp trong việc rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện các văn bản quy định về cơ chế phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp trong quản lý điều hành đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, phân loại CCVC, khen thưởng kỷ luật kịp thời, phát động toàn thể CCVC-NLĐ thi đua thực hiện công tác CCHC của ngành.

- Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng quy định quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính của các đơn vị trực thuộc.

- Tranh thủ sự Lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh, phối hợp cùng CĐCS trực thuộc và lãnh đạo các cấp để tuyên truyền, vận động CCVC tích cực học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp, quản lý điều hành trong nội bộ hệ thống công đoàn cũng như Ngành NN và PTNT, góp phần tăng cường hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.

Xác định rõ vai trò và vị trí của mình, Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục có sự tham gia hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính của Ngành Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn mới.

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.792
Truy câp hiện tại 1.086