Tìm kiếm tin tức
Nhìn lại kết quả một năm hoạt động của Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT, những yêu cầu và trách nhiệm trong giai đoạn mới
Ngày cập nhật 14/02/2020

Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT trong nhiều năm qua luôn thể hiện tích cực vai trò của mình trong việc phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước cũng như các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi của người lao động. Cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong năm 2019 của Công đoàn Ngành để từ đó tiếp tục phát huy, đưa hoạt động công đoàn lên một tầm cao mới

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Vai trò của Công đoàn trong các tổ chức hành chính nhà nước đã được khẳng định: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT trong nhiều năm qua luôn thể hiện tích cực vai trò của mình trong việc phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước cũng như các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi của người lao động. Cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong năm 2019 của Công đoàn Ngành để từ đó tiếp tục phát huy, đưa hoạt động công đoàn lên một tầm cao mới

I. Tình hình công nhân, viên chức, lao động

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế hiện có 40 CĐCS trực thuộc. 

Tổng số CB,CNVCLĐ hiện nay: 2.364 người; Nữ: 776 người, tỷ lệ  32,9%

Tổng số đoàn viên công đoàn: 2.313 người, Nữ: 733 người, tỷ lệ 31,8%. Trong đó:  HCSN: 796 người; DNNN: 330 người; DNNQD: 1.187 người.

- Mức thu nhập bình quân toàn Ngành: đạt 4.400.000đ/người/ tháng; trong đó: Khối hành chính đạt 5.200.000đ/người/tháng; Khối sự nghiệp đạt 4.600.000đ/người/tháng; Khối doanh nghiệp nhà nước đạt 4.900.000đ/người/tháng và Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3.900.000đ/người/tháng.    

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có 03 đơn vị với tổng số lao động và đoàn viên công đoàn là 191 người đang gặp khó khăn trong xuất kinh doanh nên việc thanh toán BHXH, BHYT cho người lao động chưa được thực hiện đúng quy định như: Công ty CP Chế biến lâm sản Hương Giang hiện còn nợ BHXH của người lao động từ tháng 1/2014 đến nay; Công ty CP Đầu tư xây dựng Giao thông - Thủy lợi Thừa Thiên Huế (COXANO) đang còn nợ BHXH, BHYT từ tháng 12/2013 đến nay và Công ty CP Thủy sản Phú Thuận An nợ BHXH từ tháng 04/2016 đến nay.

Về tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của ngành vẫn luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, vẫn tâm huyết, gắn bó với ngành. Mọi người luôn mong muốn có môi trường sản xuất, công việc và thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

II. Kết quả hoạt động công đoàn năm 2019

  1. Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị

Công đoàn Ngành đã chủ động phối hợp cùng Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt Hội nghị CB,CCVC và Hội nghị Người lao động theo đúng với tinh thần của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định.  

Qua đó, toàn Ngành có 21/21 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC); đạt tỷ lệ 100% và 16/16 đơn vị doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ); đạt tỷ lệ 100% (không tính 03 đơn vị doanh nghiệp đang tạm ngưng hoạt động hoặc đang làm thủ tục phá sản, giải thể). Trong tổ chức Hội nghị CB,CCVC và Hội nghị Người lao động ở các cơ sở thuộc ngành đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chính quyền chuyên môn cùng cấp, nên nội dung Hội nghị rất phong phú, thiết thực và hiệu quả; góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

Ngoài ra, đến nay đã có 18/19 đơn vị đã tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng theo luật định (01 đơn vị đang tiến hành làm thủ tục, đó là Công ty TNHH MTV Cao Su Huy Anh Phong Điền).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Ngành đã hoàn tất thủ tục và đã gửi đơn khởi kiện Công ty CP Đầu tư xây dựng Giao thông -Thủy lợi Thừa Thiên Huế (COXANO) về việc Công ty này còn nợ 995.474.877 đồng tiền lương của 27 NLĐ và nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN: 1.530.804.720 đồng của 25 NLĐ (trong tổng số 27 NLĐ có Giấy ủy quyền nói trên) và hiện nay đang chờ Tòa giải quyết.

3. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

- Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công đoàn Ngành đã tổ chức thăm, tặng 60 suất quà, với trị giá mỗi suất quà là 300.000đ cho 60 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ngành, với tổng số tiền là 18.000.000đ. Trong  đó, kinh phí lấy từ nguồn ngân sách Công đoàn Ngành là 9.000.000đ; trích từ quỹ Tình thương là 9.000.000đ; ngoài ra Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 34 suất quà, với tổng số tiền là 21.400.000đ (những suất quà này chủ yếu tập trung hỗ trợ cho các đơn vị doanh nghiệp đang gặp khó khăn, còn nợ lương, BHXH, BHYT và CNLĐ bị mất việc làm như: Công ty CP Đầu tư xây dựng Giao thông - Thủy lợi; Công ty CP chế biến lâm sản Hương Giang và Công ty CP Thủy sản Phú Thuận An).

Đồng thời đã hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để chủ động tổ chức thăm, hỗ trợ, động viên những gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… tại đơn vị mình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Qua đó đã động viên, chia sẻ và tạo niềm tin của toàn thể CB, đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành đối với tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, đã triển khai huy động, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, với mức thu là 15.000đ/người/năm; đến nay đã thu được 31.865.000đ và chuyển nộp lên LĐLĐ tỉnh: 30.095.000đ và hiện đang tồn tại quỹ: 1.770.000đ.

Qua đó, đã đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 02 nhà Mái ấm Công đoàn (đoàn viên A Riêng Hôn thuộc CĐCS Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao La và đoàn viên Lê Thị Thanh Bình thuộc CĐCS Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế ). Với tổng kinh phí hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” là: 60 triệu đồng.

Đồng thời, đã đề nghị và được LĐLĐ tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thống nhất hỗ trợ thêm 01 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Luyện, thuộc CĐCS Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế, với kinh phí hỗ trợ là: 50 triệu đồng (sẽ tiến hành tổ chức khởi công vào đầu tháng 02/2020).

Đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành đóng góp, xây dựng quỹ Tình Thương của Công đoàn Ngành, với mức đóng 20.000đ/người/năm. Qua đó, năm 2019 đã thu được 38.665.000đ và đã chi hỗ trợ 49 trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động bị ốm đau, bệnh tật,… theo quy chế quỹ Tình Thương; với tổng số tiền hỗ trợ là: 36.825.000đ; hiện đang tồn quỹ là: 97.406.550đ.

Ngoài ra, đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành đóng góp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiết, với mức đóng 25.000đ/người/năm. Qua đó, năm 2019 đã thu được tổng số tiền là: 50.600.000đ và đã tổ chức thăm và trao số tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiết là: 12.500.000đ; hiện còn tồn tại quỹ: 66.535.000đ (cộng cả tồn quỹ năm 2018; số tiền này dự phòng để hỗ trợ khi Mẹ đau ốm, …).

Đồng thời, đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh, trong năm 2019 hỗ trợ cho 20 đoàn viên, CNVCLĐ vay với số tiền 400 triệu đồng (Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Công ty CP Vật tư nông nghiệp) để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngoài ra, Công đoàn Ngành đã thành lập Đoàn tham gia Hội thi “An toàn vệ  sinh viên giỏi năm 2019” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; đồng thời góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác An toàn vệ sinh viên, cũng như nâng cao nhận thức của người lao động trong toàn Ngành về công tác này.

Trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Ngành đã tổ chức “Hội thao đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” năm 2019 gồm 03 môn: cầu lông, bóng bàn, chạy tiếp sức ghép tranh, với sự tham gia của 92 VĐV thuộc 18 đơn vị CĐCS trực thuộc và hơn 700 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành đến tham dự và cổ vũ tại Hội thao lần này.

Đồng thời, đã thành lập Đội tuyển của Ngành tham gia thi đấu tại “Hội thao đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với kết quả đạt khá cao: môn cầu lông giành được 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc; môn bóng bàn là 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng.

4. Tình hình tổ chức Tháng công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”

Công đoàn Ngành đã tích cực tham gia các hoạt động tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Đồng thời, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Ngành đã tổ chức 01 lớp tập huấn về nâng cao chất lượng, kỹ năng thương lượng, đàm phán, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể cho hơn 40 cán bộ công đoàn trong toàn Ngành là các Ủy viên BTV Công đoàn Ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc. Ngoài ra, Công đoàn Ngành đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở chủ động phối hợp cùng chính quyền chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; do đó, trong năm 2019, toàn Ngành đã không xảy ra vụ tai nạn lao động nào nghiêm trọng, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đã được các đơn vị đặc biệt quan tâm, điều kiện lao động, bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các cơ sở ngày càng được cải thiện.

Đã triển khai hướng dẫn đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc, với nội dung, mỗi Công đoàn cở sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hoặc mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động. Đến nay, một số CĐCS đã và đang triển khai thực hiện tốt công tác này. 

5. Công tác triển khai, tham gia, phối hợp thực hiện các hoạt động tại Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019”

Đã hướng dẫn các CĐCS trực thuộc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để quyên góp, hỗ trợ các vật dụng gia đình, áo quần.... đã qua sử dụng nhưng còn sử dụng tốt, với số lượng hơn 2.000 vật dụng, quần áo... Sau khi Công đoàn Ngành sàng lọc, giặt ủi qua 2 đợt, số lượng còn lại phục vụ tại “gian hàng Không đồng” của Công đoàn Ngành là 1.110 vật dụng, quần áo... các loại. Đồng thời, đã kêu gọi số lượng tình nguyện viên tại các CĐCS trực thuộc tham gia bán tại “gian hàng Không đồng” là 19 đoàn viên, với 8 ca trực trong 02 ngày 05, 06 tháng 10/2019.

- Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành đã tích cực hưởng ứng, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia mua vé số, với số vé bán được là 2000 vé. (số vé trúng giải: giải 6: 20 vé, giải 5: 10 vé, giải 4: 10 vé, giải nhất: 01 vé).

- Đồng thời, Công đoàn Ngành đã huy động hơn 150 đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động và 70 đoàn viên tham gia lễ Khai mạc và Bế mạc Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019”.

6. Công tác nữ công 

Ban Nữ công Công đoàn Ngành đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 và triển khai hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong công tác nữ công đến các CĐCS trực thuộc và nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành. Công tác Nữ công đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 Ban Nữ công Công đoàn Ngành đã tổ chức cho chị em là Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Ngành, Trưởng Ban Nữ công hoặc Phụ trách công tác nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia sinh hoạt dã ngoại tại Phá Tam Giang, nhằm ôn lại truyền thống Phụ nữ Việt Nam và tổ chức tọa đàm, giao lưu với các nữ CNVCLĐ; đồng thời đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức kỷ niệm Ngày 8/3, 20/10 bằng nhiều hình thức tổ chức sinh hoạt sôi nổi, thiết thực, đầy ý nghĩa theo điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị như tổ chức tọa đàm, ôn lại những truyền thống anh hùng, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, giao lưu văn nghệ, tổ chức tặng hoa, đi tham quan dã ngoại…

Ngoài ra, các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong nữ công nhân, viên chức, lao động luôn được quan tâm thực hiện tốt và duy trì thường xuyên từ Ngành đến cơ sở. Có đơn vị đã duy trì tốt hình thức tổ chức sinh hoạt “Tổ con mọn”, không bố trí lao động nữ tại các khu vực độc hại, nguy hiểm, ưu tiên thời gian làm việc cho chị em có con nhỏ hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Ban Nữ công Công đoàn Ngành đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ sức khỏe sinh sản và các Công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ khám và điều trị miễn phí một số bệnh phụ nữ cho 20 đoàn viên, CNLĐ nữ thuộc Ngành.

7. Hoạt động UBKT

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành và hướng dẫn của UBKT LĐLĐ tỉnh, UBKT Công đoàn Ngành đã xây dựng chương trình công tác năm và hướng dẫn UBKT Công đoàn cơ sở về các nội dung công tác kiểm tra Điều lệ Công đoàn và kiểm tra công tác tài chính Công đoàn đồng cấp; qua đó, trong năm 2019, đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn đồng cấp 01 lần và kiểm tra cấp dưới được 07 đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác hoạt động của Công đoàn.

8. Tình hình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Công đoàn Ngành đã tuyên truyền vận động và chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực trong công tác tổ chức phát triển đoàn viên mới tại đơn vị mình đối với những trường hợp người lao động đủ điều kiện nhưng chưa gia nhập tổ chức Công đoàn. Nhờ đó, trong năm 2019:

 - Số đoàn viên phát triển mới : 55 đoàn viên (khối HCSN: 18 người, khối DNNN: 09 người, khối DNNQD: 28 người)

 - Tuy nhiên, số đoàn viên giảm: 44 đoàn viên. Khối HCSN: 31 người, khối DNNN: 4 người, khối DNNQD: 9 người (chủ yếu là các đoàn viên được nghỉ hưu theo chế độ).

 Đồng thời, căn cứ theo danh sách được Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, Công đoàn Ngành đã tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị có mặt hàng kinh doanh thuộc Ngành đóng trên địa bàn tỉnh để tiếp cận và có kế hoạch tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài quốc doanh mới. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp được khảo sát nói trên, có CNLĐ tham gia đóng BHXH nhiều nhất là 07 người. Do đó, trong năm 2019 chưa thành lập mới được CĐCS nào.

 

9. Kết quả công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Trong năm 2019, kết quả đạt được như sau:

- Khối HCNN: 8/8 đơn vị đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ 100%.

- Khối đơn vị sự nghiệp công lập: 13/13 đơn vị đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ: 100%.

- Khối DN nhà nước: 04/04 đơn vị đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ: 100%.

- Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh: có 15 đơn vị, trong đó: có 10 đơn vị đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ: 66,7%; 02 CĐCS đạt CĐCS hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 13,3%; có 03 đơn vị không xếp loại.

10. Công tác tài chính

10.1 Việc triển khai thực hiện trích chuyển kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại ngân hàng Viettinbank

Công đoàn Ngành đã triển khai hướng dẫn thu kinh phí công đoàn theo Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 và Công văn số 1963/TLĐ ngày 04/12/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến các đơn vị doanh nghiệp và CĐCS khối sản xuất kinh doanh trực thuộc Ngành.

Qua đó, đến nay toàn Ngành đã có 09/16 CĐCS khối sản xuất kinh doanh trực thuộc Ngành (không tính 3 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động) mở tài khoản tại các ngân hàng.

Hiện nay, Công đoàn Ngành đang tiếp tục đôn đốc để đảm bảo 100% CĐCS khối sản xuất kinh doanh thuộc Ngành có mở tài khoản tại các ngân hàng theo quy định đề ra.

Tuy nhiên, do bước đầu thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn, nên trong quá trình triển khai thực hiện có một số trở ngại. Vì vậy, Công đoàn Ngành vẫn song song thực hiện việc thu kinh công đoàn tại các đơn vị khối doanh nghiệp mà CĐCS chưa mở tài khoản tại ngân hàng. Qua đó, trong năm 2019 đã thu KPCĐ là: 1.092.030.018đ; qua đó đã chuyển lên LĐLĐ tỉnh 300.000.000đ KPCĐ của 2019 và 24.186.000đ còn thiếu của 2018 (tổng cộng là 324.186.974đ).

10.2. Việc thực hiện tiết kiệm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp Công đoàn theo Nghị quyết 9c của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong năm 2019, đã thu và chuyển nộp lên LĐLĐ tỉnh 148.143.570đ tiết kiệm chi 10% của CĐCS trực thuộc còn nợ trong năm 2018 và năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở - phát biểu chỉ đạo phối hợp công tác công đoàn năm 2020

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

1. Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những luật, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật CBCC, Luật Viên chức, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế…và Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện sống, công tác của từng đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ. Thiết lập kho dữ liệu điện tử, sử dụng hệ thống mạng truyền thông để nhận và chia sẻ thông tin giữa các cấp công đoàn từ cơ sở tới Ngành và Tỉnh.

- Công đoàn Ngành, CĐCS chủ động nâng cao chất lượng hoạt động tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; có giải pháp giải quyết kịp thời, cụ thể những bức xúc, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Tích cực phối hợp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo điều kiện làm việc, nhằm hạn chế thấp nhất về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, CNVCLĐ.

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149 ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp và Nghị định 04 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy mạnh các công tác hoạt động xã hội, từ thiện; phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, động viên, giúp nhau giải quyết khó khăn; tranh thủ nguồn vốn giúp CNLĐ nghèo có nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các nguồn quỹ của công đoàn. Đồng thời tăng cường các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, và công tác “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm tạo đời sống tinh thần lành mạnh trong CNVCLĐ.

2. Giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực đội ngũ CNVCLĐ, xây  dựng giai cấp công nhân vững mạnh

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và Công đoàn.

- Triển khai học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người lao động và tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, công tác tài chính, công tác Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp cho cán bộ công đoàn chủ chốt trong Ngành.

- Tham gia với chính quyền, xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ, xây dựng gia đình đoàn viên, CNVCLĐ “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; luật giao thông; luật phòng chống tác hại thuốc lá, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2020 như thăm hỏi đoàn viên, CNLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng “Tháng công nhân” năm 2020.

- Tổ chức Hội thi “Tiếng hát đoàn viên, CNVCLĐ” ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929- 28/7/2020.

3. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động “Về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, nâng cao hiệu quả, năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn” trong toàn Ngành.

- Phấn đấu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mới trong năm 2020 gắn với việc củng cố, duy trì tốt chất lượng hoạt động của các CĐCS; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, sát đoàn viên; phấn đấu thành lập mới từ 02 - 03 CĐCS và kết nạp mới từ 100 - 130 đoàn viên trong năm 2020.

-  Thực hiện tốt công tác thu - chi, quản lý ngân sách Công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho đội ngũ kế toán Công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo quyết toán, dự toán đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác tài chính Công đoàn.

- Hoạt động UBKT: lập kế hoạch năm 2020 để chủ động giúp BCH, BTV thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Công đoàn; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn từ Ngành đến cơ sở, giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ.

4. Các giải pháp triển khai công tác chỉ đạo thực hiện

- Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, cán bộ công đoàn nắm chắc cơ sở, sát người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Lựa chọn những vấn đề then chốt, trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hoá thành từng nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của ngành và cơ sở để chỉ đạo, tổ chức thực hiện dứt điểm trong từng thời kỳ. Hướng hoạt động của Công đoàn Ngành vào việc hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS những nội dung cụ thể, trọng tâm liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của đoàn viên và người lao động.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền, Công đoàn các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa tổ chức CĐ và các ngành, các cấp. 

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Công đoàn, xử lý kịp thời tình hình tranh chấp lao động và những vấn đề đột xuất xảy ra ở cơ sở.

IV. Khó khăn, Kiến nghị, đề xuất

1. Khó khăn

- Kinh phí hoạt động còn hạn chế, trong lúc địa bàn CĐCS trải rộng toàn tỉnh.

- Hoạt động Tháng Công nhân đúng vào dịp các CĐCS sản xuất kinh doanh vào mùa vụ nên rất khó tổ chức các hoạt động cho đoàn viên và người lao động; việc tham gia các hoạt động do LĐLĐ tỉnh tổ chức cũng còn hạn chế.

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngày càng khó khăn do: Khối Hành chính sự nghiệp tinh giảm biên chế; các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, thị trường tiêu thụ sản phẩm, không đủ năng lực cạnh tranh với cơ chế thị trường. Chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp cố tình trốn tránh, không thành lập CĐCS chưa đủ mạnh.

+ Do số lượng CĐCS trực thuộc Ngành lớn, địa bàn rộng, cán bộ chuyên trách Công đoàn Ngành mỏng, phải đảm nhận nhiều công việc nên đôi lúc chưa đáp ứng tốt một số yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra.

Nhìn lại kết quả hoạt động một năm với nhiều thành tựu nhưng cũng không ít khó khăn, để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới thì cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía:

- LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Công đoàn ngành trong công tác giải quyết và tham gia giải quyết những khó khăn, khiếu nại về chế độ, chính sách, tiền lương tại một số CĐCS trong khối sản xuất kinh doanh đang nợ tiền lương, nợ BHXH của người lao động như: Công ty CP Thủy sản Phú Thuận An, Công ty CP chế biến lâm sản Hương Giang. Đặc biệt trường hợp tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Giao thông- Thủy lợi Thừa Thiên Huế đang đợi Tòa án thành phố giải quyết theo Đơn khởi kiện của Công đoàn Ngành (được ủy quyền của 27 người lao động nói trên).

- Các Ban của LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Công đoàn Ngành trong công tác: bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ Công đoàn thuộc Ngành và công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong thời gian tới.

 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.053
Truy câp hiện tại 888