Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyên mục Chuyển đổi số
Ngày 15/6/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.  
Ngày 31/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phiên bản 2.0 nhằm tạo nền tảng, mô hình phát triển Chính phủ điện tử thống nhất, đồng bộ trong lĩnh vực nông nghiệp.  
Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến phát triển đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trung tâm điều hành UBND tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vận hành có hiệu quả; cơ sở hạ tầng thông tin bước đầu được đầu tư hiện đại; nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai; việc gửi, nhận văn bản điện tử được liên thông cả 4 cấp hành chính; trên 75% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, đã phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đã khẳng định tính hiệu quả, công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan hành chính không ngừng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực thi công việc, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, tập huấn kiến thức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đảm trách tốt việc vận hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, số lượng doanh nghiệp đăng ký thuộc lĩnh vực này tăng dần qua từng năm, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được đào tạo bài bản, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Nhằm triển khai các nội dung của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021, chiều 28/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Tin học TP. HCM và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao”. Tham dự hội thảo có: ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hồng Cơ Group; đại diện các sở, ban ngành và hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
   Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND Về việc ban hành danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp chia sẻ giữa các ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.    
Chuyển đổi số của Ngành là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.435