Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CẢNH BÁO LỖ HỔNG BẢO MẬT ẢNH HƯỞNG CAO VÀ NGHIÊM TRỌNG TRONG CÁC SẢN PHẨM MICROSOFT CÔNG BỐ THÁNG 7/2023
Ngày cập nhật 08/08/2023

Văn phòng Sở thông tin đến các đơn vị về những lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft. Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Sở Thông tin và Truyền thông dưới đây.

Ngày 11/07/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 07/2023 với 130 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng như sau:

- 02 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-33160, CVE-2023-33134 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-36884 trong Office và Windows cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa khi người dùng mở tệp tài liệu của Microsoft Office do đối tượng tấn công tạo ra. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-35311 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-36874 trong Windows Error Reporting Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-32046 trong Windows MSHTML cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-32049 trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- 02 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-32057, CVE-2023-35309 trong Microsoft Message Queuing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, không để tin tặc tận dụng lỗ hổng bảo mật để tiến hành các cuộc vào hệ thống thông tin tập trung của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp sau:

1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy tính/máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng; cập nhật phần mềm Office trong danh sách bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (Thông tin chi tiết các lỗ hổng bảo mật có tại phụ lục kèm theo).

2. Triển khai cài đặt 02 giải pháp Bkav Endpoint và EDR cho 100% máy tính tại cơ quan, đơn vị theo các hướng dẫn cài đặt của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; Đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, quý đơn vị liên hệ đầu mối hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đ/c Hoàng Diên Kỷ; điện thoại: 0906 760 759;

email: hdky.stttt@thuathienhue.gov.vn

- Đ/c La Thức; điện thoại: 0772 428 218;

 email: lthuc.stttt@thuathienhue.gov.vn

Phòng Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng - Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 3.093