Tìm kiếm tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
Ngày cập nhật 21/03/2018

      Sáng ngày 20/3/2018 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

 

      Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Viện Quy hoạch thủy lợi, các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

     Hội nghị đã nghe công bố toàn văn Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, Quy hoạch đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế có tính đến các tác động thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhằm đảm bảo các mục tiêu về cấp nước, tiêu thoát nước và chống lũ cho giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

     Nội dung Quy hoạch bao gồm Quy hoạch cấp nước: Chia ra 13 vùng để tính toán cân bằng nước từ đó đề ra các giải pháp cụ thể như tạo nguồn, nâng cấp công trình hiện có, nạo vét khơi thông dòng chảy và xây mới các công trình thủy lợi để đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân sinh và các ngành kinh tế - xã hội khác. Về Quy hoạch tiêu úng và phòng chống lũ: Chia ra 8 vùng tiêu thoát để tính toán và đề ra các giải pháp tiêu thoát nước cho từng vùng như nạo vét, khơi thông dòng chảy, nâng cấp các công trình tiêu úng hiện có, xây dựng một số công trình mới và giải pháp phi công trình khác.

     Tổng kinh phí để thực hiện Quy hoạch là 11.939 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn đến năm 2025, cần huy động khoảng 6.040 tỷ đồng; giai đoạn từ 2026-2035, cần huy động khoảng 5.899 tỷ đồng. Để huy động được nguồn kinh phí đầu tư lớn này, Quy hoạch đã đưa ra giải pháp gồm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, tranh thủ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và huy động nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn đầu tư nước ngoài...

Bản đồ Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

     UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy hoạch, đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cụ thể hóa các nội dung đưa vào quy hoạch hằng năm, trung hạn và dài hạn để triển khai quy hoạch, đảm bảo tuân thủ các nội dung đã phê duyệt, từng bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

 

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.602.152
Truy câp hiện tại 25