Tìm kiếm tin tức

Tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác ngăn chặn, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)
Ngày cập nhật 11/12/2018

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

BND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan liên ngành và các địa phương trong địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng nhằm ngăn chặn, loại bỏ khai thác hải sản.

Ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16 tháng 01 năm 2018, UBDN tỉnh Thừa thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ mục tiêu, các nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể, phân định rõ chức năng các cơ quan ban ngành và UBND các địa phương cùng thực hiện.

Trong năm UBND tỉnh cũng đã thường xuyên ban hành các công văn chỉ đạo các cơ quan thường xuyên theo dõi, báo cáo công tác thực thi, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm.

Những kết quả đạt được trong năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế có thể kể đến như:

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Giải ngân kinh phí nâng cấp trạm bờ tại Chi cục Thủy sản phục vụ công tác phòng chống khai thác IUU. Hiện tại các đơn vị chuyên môn đang thực hiện công tác thủ tục để các đơn vị nhà thầu sớm hoàn thành việc nâng cấp trạm bờ, vận động thành công 282 tàu cá lắp đặt thiết bị liên lạc tầm xa VX-1700 tích hợp hệ thống định vị vệ tinh báo cáo vị trí khai thác thủy sản về trung tâm giám sát tàu cá (Trạm bờ).

2. Tổ chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật Thủy sản, các hành vi khai thác vi phạm,… cho khoảng 300 lượt người tham dự là chủ tàu, thuyền trưởng và cán bộ quản lý tại UBND các xã, thị trấn ven biển.

3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh ban hành Quy định Nguyên tắc phối hợp hoạt động kiểm tra, kiểm soát, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tại địa bàn Thừa Thiên Huế chưa xảy ra tình trạng tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác.

Những kết quả chỉ đạo và thực hiện của tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với 27 tỉnh thành trên cả nước đã được Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu ghi nhận những nỗ lực và tiến bộ của Việt Nam đối với việc thực hiện các cảnh báo khai thác IUU.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra EC cho rằng tình hình thực hiện chống khai thác IUU của Việt Nam triển khai trên thực tiễn tại các địa phương còn chưa được cải thiện đáng kể. Vì vậy EC đã gia hạn cho chúng ta thêm thời gian đến tháng 1/2019 để Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp.

Điều này cho thấy việc giải quyết vấn đề khai thác IUU không phải là chuyện một sớm một chiều và vẫn cần sự nỗ lực hơn nữa từ các cơ quan chức năng và trực tiếp là những người ngư dân đang ngày đêm bám biển.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.671
Truy câp hiện tại 186