Tìm kiếm tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) GIAI ĐOẠN 2019-2020
Ngày cập nhật 03/04/2019

           Ngày 28/3/2019, triển khai Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2019-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020.

 

     Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Hội nghị đã thảo luận và thống nhất ban hành Kế hoạch chi tiết để khởi động và truyền thông về chương trình đến các cấp ngành, địa phương và chủ thể kinh tế để tích cực tham gia; đưa chương trình OCOP trở thành chương trình quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, gia tăng lợi ích cho cộng đồng dân cư tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch bao gồm:

-Hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, triển khai Chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến huyện, xã.

-100% UBND các huyện, thị xã ban hành kế hoạch triển khai chương trình OCOP của từng địa phương.

- Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh và tham gia triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho khoảng 300 cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) và lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.

- Về phát triển sản phẩm: Phấn đấu có ít nhất 10 sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và hoàn thiện. 100% sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa tham gia Chu trình OCOP và tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện, tỉnh.

Hình ảnh Hội nghị

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.933
Truy câp hiện tại 237