Tìm kiếm tin tức
Hội thảo lấy ý kiến cộng đồng để xây dựng phương án sản xuất và qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/09/2020

             Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà.  Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Hương Phong thị xã Hương Trà tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy xã Hương Phong.

             Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, phòng Kinh tế thị xã Hương Trà, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Hương Phong, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Đông Phong, Đông Hòa xã Hương Phong.

             Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...

             Qua Hội thảo này, 02 CHNC Đông Phong và Đông Hòa đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy mà trước đây CHNC Đông Hòa không tham gia quản lý Khu BVNLTS này. Ngoài ra, 02 CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có Kế hoạch Đại Hội vào đầu năm 2021 để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./.

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

Tin và ảnh: Chi cục Thủy sản
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.328
Truy câp hiện tại 950