Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xây dựng đề án Phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 11/05/2021

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng đề án Phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai một trong số các nội dung hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn, bảo vệ, phát triển, khai thác hợp lý và nuôi trồng bền vững thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thông qua việc nâng cao chuỗi giá trị gia tăng sản phẩm thủy đặc sản. 
Kết quả của đề án giúp xác định và đánh giá được thực trạng, tiềm năng các loại sản phẩm thủy đặc sản cụ thể của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển mô hình khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, tạo thành chuỗi liên kết dịch vụ và du lịch sinh thái. Đánh giá khả năng phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững có khả năng tạo thành chuỗi liên kết dịch vụ và chế biến tiêu thụ. Đề xuất một số giải pháp đột phá cho bảo vệ và phát triển nguồn giống tự nhiên và nhân tạo bền vững đối với các loại thủy đặc sản đầm phá; các giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý và nuôi trồng bền vững đối với các loại thủy đặc sản đầm phá nhằm nâng cao giá trị gia tăng. 
Về tính hiệu quả đạt được sau khi đề án được triển khai sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế thủy sản và nông thôn thông qua hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thủy sản gắn với du lịch, góp phần nâng cao thu nhập của nông hộ, cải thiện đời sống vật chất cho nông dân, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và du lịch. Tạo nhiều việc làm cho lao động tại chỗ và thu hút lao động về nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển nông thôn mới. Đảm bảo khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất mặt nước, tài nguyên thiên nhiên; hạn chế ô nhiễm môi trường; lưu giữ được sự đa dạng sinh học đặc trưng của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.
Các nhiệm vụ chính của đề án gồm:
- Bảo tồn, lưu giữ, đánh giá, khai thác nguồn gen và giống thủy sản đặc sản trong vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ an toàn các nguồn gen thủy sản quý hiếm có nguy cơ bị khai thác quá mức, có tiềm năng và giá trị kinh tế.
- Phát triển các Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá gắn với khai thác hợp lý, thúc đẩy nghề cá thể thao, giải trí phục vụ du lịch.
- Phát triển sản xuất và ương giống các loài thủy đặc sản bản địa có giá trị kinh tế cao.
- Xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy đặc sản đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng. 
- Phát triển các sản phẩm thủy đặc sản của địa phương gắn liền với chuỗi giá trị du lịch, các nhà hàng ẩm thực truyền thống Huế phục vụ du khách.
- Hình thành chuỗi thị trường tiêu thụ thủy đặc sản vùng đầm phá.
- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể sản phẩm thủy đặc sản.
Dự kiến đề án sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2021./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.557