Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY TRÌNH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NHIỆM KỲ 2020-2025, 2026-2031
Ngày cập nhật 23/08/2021

Thực hiện Công văn số 55-CV/BTCTU, ngày 28/12/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 20/8/2021, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch bổ sung Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025, 2026-2031.

Chủ trì Hội nghị: Đ/c Nguyễn Đình Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí:

-  Đ/c Trương Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

-  Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và lãnh đạo Sở và cán bộ chủ chốt của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Về quy trình thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh ủy:

- Đối với Quy hoạch bổ sung Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025 thực hiện 04 bước (Hội nghị tập thể lãnh đạo, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị tập thể lãnh đạo);

- Đối với Quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2026-2031 thực hiện 03 bước (Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị tập thể lãnh đạo).

Sau khi tổ chức thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025, 2026-2031. Đảng uỷ, lãnh đạo Sở thống nhất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch như sau.

I. Về rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025

1. Quy hoạch hiện tại

- Quy hoạch chức danh Giám đốc (Quyết định số 1546 của TU): 03đ/c

- Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc (Quyết định số 1546 của TU): 08 đ/c

2. Quá trình rà soát quy hoạch:

2.1. Đối với xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025

2.1.1. Đối với quy hoạch Giám đốc Sở

- Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch: 02/03 đồng chí

* Lý do: 02 đồng chí có tên trong quy hoach đã được bổ nhiệm vào các chức vụ tương ứng với chức danh đã được quy hoạch.

- Đề xuất bổ sung quy hoạch: 01 đồng chí

2.1.2. Đối với quy hoạch Phó Giám đốc Sở

- Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch: 01 đ/c

* Lý do: 01 đồng chí có tên trong quy hoach đã được bổ nhiệm vào các chức vụ tường ứng với chức danh đã được quy hoạch.

- Đề xuất giữ nguyên quy hoạch đối với 07 đ/c còn lại.

* Lý do: Đủ điều kiện quy hoạch

- Đề xuất bổ sung quy hoạch thêm 03 đ/c.

* Lý do: Đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch

3. Kết quả rà soát

3.1 Quy hoạch chức danh Giám đốc: 02đ/c

3.2. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc: 10đ/c

II. Đối với xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031

1. Quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

1.1. Quy hoạch chức danh Giám đốc: 02 đ/c

1.2. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc

- Lĩnh vực phụ trách Lâm nghiệp: 03 đ/c

- Lĩnh vực phụ trách Nông nghiệp: 03 đ/c

- Lĩnh vực phụ trách Thủy lợi, Thủy sản: 03 đ/c

Một số hình ảnh tại Hộ nghị

Nguyễn Hồng Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.302
Truy câp hiện tại 496