Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bảo trì các trụ mốc ranh giới khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Điền Hải và Lộc Trì
Ngày cập nhật 14/10/2021

Thực hiện kế hoạch năm 2021, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Chi hội nghề cá Thôn 8 xã Điền Hải huyện Phong Điền và Chi hội nghề cá Lê Thái Thiện xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc tiến hành đúc trụ cột bê tông , dựng 20 trụ mốc và các biển báo “Cấm khai thác” để thay thế cho các trụ mốc, các biển báo đã bị gãy tại Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Điền Hải xã Điền Hải và KBVNLTS Hòn Voi – Vũng Đèo xã Lộc Trì.

 

Bảo trì hệ thống trụ mốc, bảng hiệu là việc làm thường xuyên hàng năm của Chi cục Thủy sản và Ban Chấp hành Chi hội nghề cá nhằm thay thế, sửa chữa các trụ mốc bị hư hỏng do thiên tai, hoặc tại nạn…cũng như đánh dấu rõ ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt nguồn lợi thủy sản trong khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giúp Ban chấp hành Chi hội nghề cá và cộng đồng quản lý, bảo vệ thuận lợi hơn. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp tuyên truyền để người dân phân biệt rõ khu vực được phép đánh bắt thủy sản và khu vực Cấm khai thác, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản  của người dân.

           MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢO TRÌ CÁC TRỤ MỐC RANH GIỚI KHU BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

                                                                                                            

                                                                                                                                   Tin và ảnh: Chi cục Thủy sản 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.491