Tìm kiếm tin tức

Truyền thông HTX lâm nghiệp bền vững
Ngày cập nhật 10/06/2019
Hình ảnh: Truyền thông HTX lâm nghiệp bền vững

Ngày 28/5/2019, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức công tác truyền thông về thành lập HTX lâm nghiệp bền vững cho 34 hộ dân Làng thanh lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới theo đề án phát triển sản xuất, nhằm hỗ trợ cho các hộ dân đang sinh sống có cuộc sống ổn định và phát triển kinh tế theo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/5/2019.

Ngày 28/5/2019, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức công tác truyền thông về thành lập HTX lâm nghiệp bền vững cho 34 hộ dân Làng thanh lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới theo đề án phát triển sản xuất, nhằm hỗ trợ cho các hộ dân đang sinh sống có cuộc sống ổn định và phát triển kinh tế theo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/5/2019.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.074
Truy câp hiện tại 267