Tìm kiếm tin tức

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP
Ngày cập nhật 14/05/2019
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đến dự và chỉ đạo Hội nghị

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP

Phát triển kinh tế hợp tác nói chung và hợp tác xã nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó, có chính sách khuyến khích phát triển HTX; đồng thời cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng các HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2019 -2020 theo Đề án chung của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP

 

Phát triển kinh tế hợp tác nói chung và hợp tác xã nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó, có chính sách khuyến khích phát triển HTX; đồng thời cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng các HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2019 -2020 theo Đề án chung của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  Một trong những xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay là sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị từng ngành hàng, và điều kiện tiên quyết là phải có diện tích đủ lớn để hình thành vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản phục vụ chế biến và kinh doanh. Trong bối cảnh quản lý đất nông nghiệp hiện nay của chúng ta chủ yếu là hộ gia đình với mức hạn điền theo Luật định. Vì vậy, con đường tích tụ ruộng đất thích hợp nhất để hình thành vùng nguyên liệu tập trung của từng chuỗi giá trị là hình thành các hợp tác xã của các hộ sản xuất cùng ngành hàng như gỗ rừng trồng chẳng hạn. Vì vậy, việc thành lập HTX Lâm nghiệp bền vững của từng thôn, xã; tiến đến hình thành liên hiệp các HTX lâm nghiệp là hướng đi rất phù hợp.

 Theo định hướng từ nay đến năm 2020, ngoài mục tiêu mở rộng quy mô rừng trồng có chứng chỉ FSC tối thiểu là 5.000 ha với ít nhất 1.250 hộ nông dân và 5.000 người dân được hưởng lợi, thì phát triển các HTX lâm nghiệp bền vững –FSC là  một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh trên lĩnh vực lâm nghiệp. UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Hội Chủ rừng Phát triển bền vững (FOSDA) chủ trì tham mưu triển khai tổ chức thực hiện; và đến nay, đã có 4 HTX lâm nghiệp bền vững được thành lập. FOSDA đã tổng kết rút kinh nghiệm để hướng dẫn các Chi hội còn lại, tiếp tục lộ trình phát triển HTX LNBV.

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thành lập thêm 16 HTX Lâm nghiệp bền vững; trong đó HTX LNBV Thượng Nhật là đơn vị đầu tiên được thành lập. UBND tỉnh hoan nghênh và khuyến khích các hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập kinh nghiệm để chủ động và tự nguyện thành lập HTX Lâm nghiệp bền vững hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Đặc biệt là đầu năm 2019  đã thành lập 1 HTX LNBV ở vùng dân tộc thiểu số đầu tiên của tỉnh nhưng có rất nhiều thành viên trẻ; trong đó có đến 50% sô thành viên đã qua đào tạo đại học. Do đó nên cần chú ý đến áp dụng chính sách thu hút cán bộ trẻ qua đào tạo đại học, cao đẳng với ngành nghề phù hợp cũng như hỗ trợ xây dựng các dự án đầu tư phát triển chế biến lâm sản theo chính sách khuyến khích phát triển HTX của UBND tỉnh để nâng cao giá trị gia tăng gỗ rừng trồng; góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và  xây dựng HTX vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng những định hướng đầu tiên và mục tiêu của các HTX hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương và thực lực của HTX, nên tính khả thi sẽ rất cao. Điều quan trọng là triển khai các hoạt động cụ thể sau khi HTX được thành lập. Vì vậy, HĐQT sau khi được bầu phải thực hiện đăng ký để được cấp giấy chứng nhận và triển khai xây dựng quy chế hoạt động để sớm tổ chức thực hiện Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả./.

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.076
Truy câp hiện tại 268