Tìm kiếm tin tức
HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG THỨ 22 ĐƯỢC THÀNH LẬP
Ngày cập nhật 29/06/2020
ĐẠI HỘI HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG THỨ 22

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại UBND xã Xuân Lộc huyện Phú Lộc, Đại hội thành lập HTX Lâm nghiệp bền vững Xuân lộc. Là HTX thành lập mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012 ( Luật số : 23/2013/QH13). 

Sáng nay ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại UBND xã Xuân Lộc huyện Phú Lộc, Đại hội thành lập HTX Lâm nghiệp bền vững Xuân lộc. Là HTX thành lập mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012 ( Luật số : 23/2013/QH13). Tổng số thành viên tham gia 21; vốn Điều lệ 545 triệu, thành viên thấp nhất là 20 triệu đồng và thành viên đóng cao nhất là 70 triệu đồng ( Chủ tịch Hội đồng quản trị). Các thành viên HTX đều diện tích rừng trồng thực hiện chứng chỉ rừng bền vững (200 ha FSC), tiếp tục  đăng ký FSC diện tích còn lại và động các hộ dân trong vùng trông rừng gỗ lớn bền vững có chứng chỉ để tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích rừng và bảo vệ môi trường.

Đại hội đã thông qua Điều lệ HTX, Phương án sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ với 7 loại dịch vụ trong đó dịch vụ HTX mua rừng non của thành viên khi gặp khó khăn để duy trì đủ thời gian và tăng giá trị gia tăng đã được các thành viền đồng tình cao nhất và chú trọng thực hiện ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Đại hội vinh dự có sự Tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Phương, Uỷ viên Thương vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Đồng chí động viên và chúc mừng HTX Lâm nghiệp bền vững thứ 22 ra đời. Bên cạnh đó đồng chí chỉ đạo các ngành nhất là Chính quyền cấp huyện, chính quyền xã tạo mọi điều kiện. thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận, chính sách hỗ trợ thành lập HTX,…

Đại diện HTX cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo huyện Phú lộc, xã Xuân Lộc và hứa sẽ sớm đưa HTX vào hoạt động có hiệu quả.

Phạm Văn Tần
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.595
Truy câp hiện tại 1.034