Tìm kiếm tin tức
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ VÀ THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
Ngày cập nhật 29/07/2020

Thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đội ngũ cán bộ và thành viên hợp tác xã nông nghiệp năm 2020. Ngày 07 tháng 7 năm 2020 Chi cục Phát triển nông thôn  phối hợp với UBND xã Hương Toàn thị xã Hương Trà tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 50 học viên, thành phần tham gia bao gồm cán bộ và thành viên thuộc hợp tác xã Tây Toàn, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Với nội dung, mục tiêu của lớp tập huấn nhằm hướng dẫn và truyền thông về các chủ trương , một số chính sách của Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ hợp tác xã  trong giai đoạn hiện nay (chính sách hỗ trợ cán bộ, vốn, cơ giứi hóa, thông tin, thành lập mới, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị...). Bên cạnh đó hướng dẫn các nội dung quy trình tổ chức sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm hướng đến sản phẩm sạch, hữu cơ nhằm mục đích tăng giá trị trên đơn vị diện tích phù hợp với việc tái cơ cấu của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020.

Nội dung của lớp tập huấn rất thiết thực được các học viên đánh giá rất cao, các học tham gia lớp tập huấn tham gia thảo luận rất sôi nổi, đồng thời trao đổi những vấn đề khó khăn tồn tại mà lâu nay cán bộ và thành viên của hợp tác xã Tây Toàn đang tháo gỡ (công tác tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành của bộ máy,...). Đăt biệt là việc tiếp cận các chính sách của nhà nước hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp mà lâu nay cán bộ và thành viên hợp tác xã chưa được hưởng lợi.

Cuối đợt tập huấn các học viên mong muốn và đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn tăng cường và thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn với các nội dung như thế để giúp cho cán bộ và thành viên hợp tác xã làm tốt hơn trong vấn đề tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý đều hành hợp tác xã, nhằm đưa hợp tác xã Tây Toàn từng bước đi lên theo Đề án là hợp tác xã kiểu mới phù hợp với Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.   

                                                      Phòng KTHT và Trang trại

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.895
Truy câp hiện tại 1.116