Tìm kiếm tin tức
Tập huấn về văn bản, chính sách công tác bố trí dân cư các vùng thiên tai năm 2020
Ngày cập nhật 29/07/2020

 

Nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ phụ trách trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác Bố trí dân cư các vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 23-24/7/2020 Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn tỉnh

 

 

Nội dung chương trình lớp tập huấn, hệ thống lại các văn bản, chính sách, quy trình hồ sơ, thủ tục công tác di dân; quyền lợi các hộ di dân khi đến tái định cư như:  được cấp đất miễn phí, được hỗ trợ kinh phí  di chuyển, tham gia các lớp đào tạo nghề; Giải đáp các khó khăn vướng mắc cũng như các tâm tư nguyện vọng của bà con và cán bộ làm công tác bố trí dân cư ở các địa phương; Một số văn bản, chính sách về công tác bố trí dân cư sẽ thay đổi trong giai đoạn (2021-2025).

 Chi cục Phát triển nông thôn, hy vọng rằng qua lớp tập huấn này học viên nắm được một số vấn đề quan trọng trong triển khai, xây dựng kế hoạch công tác bố trí dân cư cho thời gian đến, nhằm góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước xây dựng và phát triển nông thôn theo hướng bền vững gắn với quy hoạch nông thôn mới.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.250
Truy câp hiện tại 938