Tìm kiếm tin tức
Kết quả triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt II năm 2018
Ngày cập nhật 05/11/2018

Thực hiện Công văn số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt II năm 2018,  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 6223/UBND-NN ngày 22/8/2018 Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt II năm 2018; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1036/SNNPTNT-CCCNTY ngày 29/8/2018 về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt II năm 2018; 100% UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có văn bản chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn  xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt II năm 2018. Kết quả thực hiện như sau:

- Toàn tỉnh đã thành lập 179 tổ tiêu độc khử trùng; 100% xã, phường, thị trấn  đều có thành lập tổ tiêu độc; Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã thành lập tổ tiêu độc khử trùng lưu động. Các nơi nguy cơ cao như ổ dịch cũ, hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm động vật; chợ buôn bán, tụ điểm tập kết, xuất nhập, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật... đã được vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Kết quả đợt II năm 2018, trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng như sau:

- 248 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và 153cơ sở nuôi vịt chạy đồng.

- 34 cơ sởkinh doanh và ấp trứng gia cầm, ngoài ra các cơ sở đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải, vỏ trứng để chôn đốt, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được thực hiện dưới sự quản lý và giám sát của cán bộ thú y.

- 114 chợ  buôn bán  gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, trước và sau mỗi phiên chợ đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải và vệ sinh quét dọn sạch sẽ trước khi thực hiện tiêu độc khử trùng.

- 34 cơ sở giết mổ tập trung và 35 điểm giết mổ lẻ, các cơ sở đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước và sau ca sản xuất, có biện pháp thu gom chất thải rắn để xử lý.

- 08 cơ sở chế biến và 04 kho chứa sản phẩm động vật.

Ngoài các cơ sở tập trung, trong đợt này còn thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại các nơi công cộng (52 hố chôn huỷ gia súc, gia cầm dịch bệnh), các đường làng ngõ xóm, quán triệt vận động 37.668 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiệnvệ sinh, tiêu độc khử trùng.

- Hóa chất đã sử dụng: 4.765lít Benkocid và Iodine, các hộ dân tự mua 3.134 kg vôi bột để sử dụng. Tổng diện tích tiêu độc 1.240.160 m2.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.662.501
Truy câp hiện tại 48