Tìm kiếm tin tức
Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 15/5/2020, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Công văn số 3961/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng, nội dung cụ thể như sau:

Từ tháng 03/2019 đến nay, nhờ sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể; toàn tỉnh đến nay cơ bản đã khống chế được bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đây là điều kiện quan trọng để người chăn nuôi tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.
Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đồng thời chủ động phòng, chống bệnh tái phát và lây lan diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó tập trung các nội dung sau:
1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm hạn chế tới mức tối đa nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát; tổng kết, phổ biến, nhân rộng các mô hình và hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
2. Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
3. Thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo UBND các cấp đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, tái đàn theo quy định.
4. Đối với các địa phương đã qua 30 ngày và không có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần thực hiện việc công bố hết dịch theo quy định hoặc có văn bản thông báo cho các cơ quan liên quan, cơ quan truyền thông để đưa tin về việc hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn để người chăn nuôi nắm tình hình và tổ chức tái đàn, tăng đàn. Đồng thời, rà soát và báo cáo tình hình công bố dịch, công bố hết dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương và có văn bản tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.
5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan.
6. Khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.205
Truy câp hiện tại 309