Tìm kiếm tin tức
Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi an toàn và hiệu quả
Ngày cập nhật 18/09/2023

        Thực hiện Công văn số 9585/UBND-NN ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP); để chủ động phòng, chống bệnh DTLCP và sử dụng vắc xin DTLCP an toàn, hiệu quả, nhằm mục đích bảo vệ và phát triển đàn lợn của tỉnh trước nguy cơ tái phát của bệnh DTLCP, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội;

      Ngày 15/9/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 2148 /SNNPTNT-CCCNTY về sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), trong đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai việc sử dụng vắc xin DTLCP, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Trạm Chăn nuôi và Thú y) triển khai việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh DTLCP theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9585/UBND-NN ngày 12/9/2023.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nguy cơ về bệnh DTLCP và hiệu quả của việc sử dụng vắc xin DTLCP đã được công bố; một số phản ứng không mong muốn có thể xảy ra, buộc phải xử lý tiêu hủy.

- Chủ động làm việc với Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO và Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam trong việc triển khai sử dụng vắc xin phòng bệnh DTLCP theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất vắc xin có văn bản cam kết hỗ trợ với cơ sở chăn nuôi nếu có thiệt hại về lợn do vắc xin gây ra. Hướng dẫn các địa phương về tiêu chí kỹ thuật, lựa chọn lợn đáp ứng điều kiện để tiêm phòng vắc xin DTLCP. Tổ chức lấy mẫu giám sát, đánh giá sau tiêm phòng vắc xin DTLCP (nếu có).

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh kết quả sử dụng vắc xin DTLCP và phản ánh đầy đủ, chính xác những khó khăn, vướng mắc khi triển khai tiêm phòng vắc xin DTLCP tại các địa phương để phối hợp, xử lý.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 3.266