Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản >> Tin tức chung
Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác Quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phùng Đức Tiến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng -  Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác cung cấp thông tin trực tuyến, đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời trong lĩnh vực thông tin thị trường nông sản. Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 4 năm 2020 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.
Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 3 năm 2020 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.521.598
Truy câp hiện tại 6.248