Tìm kiếm tin tức
Công khai kết quả phân loại A/B/C về điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Thừa Thiên Huế đến ngày 20/7/2020
Ngày cập nhật 10/08/2020

          Để cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy kết quả kiểm tra, phân loại (A/B/C) về điều kiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thuỷ sản; nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng.

          Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công khai kết quả kiểm tra, xếp loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến hết 20/7/2020 như sau:

Tổng số cơ sở được kiểm tra: 272 cơ sở (100% đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm). Số cơ sở trong từng lĩnh vực cụ thể:

          +  Có 121 cơ sở sơ chế, chế biến động vật và sản phẩm từ động vật. Trong đó 07 cơ sở xếp loại A, 114 cơ sở xếp loại B (Phụ lục 1 kèm theo).

          +  Có 53 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản và sản phẩm từ thủy sản. Trong đó có 09 cơ sở xếp loại A, 44 cơ sở xếp loại B (Phụ lục 2 kèm theo).

          + Có 11 cơ sở thu mua, kinh doanh thủy sản. Trong đó có 11 cơ sở xếp loại B (Phụ lục 3 kèm theo).

          + Có 12 cơ sở sản xuất sản phẩm rau củ quả. Trong đó có 11 cơ sở xếp loại B, 01 cơ sở đang tạm nghỉ hoạt động mùa vụ (Phụ lục 4 kèm theo).

          + Có 31 cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm từ cây lương thực. Trong đó 01 cơ sở xếp loại A, 30 cơ sở xếp loại B (Phụ lục 5  kèm theo).

          + Có 05 cơ sở sản xuất sản phẩm khác. Trong đó 05 cơ sở xếp loại B (Phụ lục 6 kèm theo).

          + Có 07 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến sản phẩm hai ngành hàng thủy sản và nông sản. Trong đó 03 cơ sở xếp loại A, 04 cơ sở xếp loại B (Phụ lục 7 kèm theo).

          + Có 03 cơ sở sản xuất nước đá phục vụ bảo quản thủy sản. Trong đó 01 cơ sở xếp loại B, 02 cơ sở đang tạm ngưng hoạt động (Phụ lục 8 kèm theo).

          + Có 29 cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp. Trong đó 05 cơ sở xếp loại A, 23 cơ sở xếp loại B, 01 cơ sở đang tạm ngưng hoạt động (Phụ lục 9 kèm theo).

          Các hình thức xếp loại A/B/C cụ thể như sau:

          - Loại A (tốt): Áp dụng đối với cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS.

          - Loại B (đạt): Áp dụng đối với cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS; vẫn còn một số sai lỗi nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

          - Loại C (không đạt): Áp dụng đối với cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

          Như vậy, người tiêu dùng cần chọn mua những sản phẩm được sản xuất, kinh doanh từ các cơ sở đã được Cơ quan kiểm tra xếp loại A, B nhằm hạn chế nguy cơ các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm nông lâm thủy sản./.

(Kết quả kiểm tra, xếp loại vui lòng xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.005.777
Truy câp hiện tại 1.351