Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN
Ngày cập nhật 12/10/2022

Ngày 24/8/2022, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có Công văn số 1096/QLCL-CL2 về việc triển khai xây dựng, phát triển, xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Theo đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/ Ban Quản lý ATTP TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo yêu cầu tự nguyện của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Xem nội dung đầy đủ Công văn số 1096/QLCL-CL2 tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.517