Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
  Ngày 03/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh.
     Ngày 02/8/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB về Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản.
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường Nông nghiệp cung cấp Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản, số phát hành tháng 6 năm 2021 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh.  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Chính phủ bổ sung, thực hiện một số giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.  
        Trong những năm qua, nông nghiệp Việt Nam luôn thể hiện được vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và là trụ cột quan trọng giúp đất nước vượt qua những cuộc khủng hoảng. Mặc dù thường xuyên đối mặt những với thiên tai dịch bệnh, sự bất ổn của thị trường nhưng ngành nông nghiệp luôn tăng trưởng ổn định, sản xuất ngày càng phát triển không những đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng trong nước và còn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn từ đại dịch Covid-19, từ sự cạnh tranh toàn cầu, từ thiên tai dịch bệnh, từ cạn kiệt về tài nguyên và tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, ngành nông nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế với đặc trưng của nền sản xuất nhỏ lẻ, đất đai manh mún, công nghệ chưa hiện đại. Để có thể duy trì tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng nông sản, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, hội nhập tốt thì cần có giải pháp đồng bộ trong đó việc chuyển đổi nông nghiệp thông minh (NNTM) là giải pháp vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.575