Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp  Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung Ương và Cục Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức:  Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo quốc tế về Chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm-OCOP Thời gian: từ ngày 017/11đến ngày 21/11/2018 Địa điểm: Khu Hội chợ Triển lãm giao dịch kinh tế và Thương mại                  Số 489 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày 14/9/2018, tại Hội trường UBND phường Thủy Biều, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã phối hợp với UBND phường Thủy Biều tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình sản xuất Thanh trà theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2018.  
Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 7 và tháng 8 năm 2018 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:
           Trong khuôn khổ Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc" theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm ứng dụng "Quy trình xác thực chống hàng giả" sử dụng tem điện tử trong truy xuất hàng hóa, quảng bá chuỗi thực phẩm an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 
  Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội Nông dân tỉnh, tháng 6 năm 2018, Chi cục Quản lý Chất lượng Thủy sản phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các xã Phú Thuận, Phú Hải, Thị trấn Thuận An, tổ chức các Hội nghị Hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn sản xuất và Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hiệu hàng hóa.
Thực hiện Công văn số 4818/BNN-CBTTNS ngày 25/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mời tham gia Hội chợ sản phẩm nông lâm thủy sản vùng duyên hải Nam Trung bộ;  Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức:    Hội chợ sản phẩm nông lâm thủy sản vùng duyên hải Nam Trung bộ Thời gian: từ ngày 01/8 đến ngày 06/8/2018 Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
        Để cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy kết quả kiểm tra, phân loại (A/B/C) về điều kiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thuỷ sản; nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng.
              Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức 15 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
MỜI THAM GIA HỘI CHỢ TRIỄN LÃM: MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM Thực hiện Công văn số 4271/BNN-CBTTNS ngày 05/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Mỗi xã, phường một sản phẩm và Nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao khu vực Trung du miền núi phía Bắc - Thái Nguyên 2018;
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.542.053
Truy câp hiện tại 23