Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Nhằm thích nghi với chính sách “Zero COVID” của Trung quốc, ngày 22/4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 436/UBND-KT gửi UBND các tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng.    
Ngày 15/4/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 13/4/2022 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022.  
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Quản lý an toàn thực phẩm, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 31/12/2021, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022 (Kế hoạch số 2299/KH-BCĐTƯATTP).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.487
Truy câp hiện tại 534