Tìm kiếm tin tức

Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác cung cấp thông tin trực tuyến, đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời trong lĩnh vực thông tin thị trường nông sản. Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 4 năm 2020 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.
Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 3 năm 2020 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.  
Ngày 08/01/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
Năm 2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã xem xét và lựa chọn Công ty TNHH cà phê Gia Nguyễn (Fin Coffee)để hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất áp dụng Chương trình Quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP đối với các sản phẩm cà phê bột và cà phê nguyên hạt.  
Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Bản tin thị trường nông sản tháng 9 năm 2019 với những thông tin và phân tích cập nhật về tình hình nông sản và thủy sản trong và ngoài nước.  
Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2019 được tổ chức từ ngày 30/8-3/9 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh với quy mô hơn 400 gian hàng, giới thiệu, quảng bá nhiều ngành hàng của Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.953
Truy câp hiện tại 238